Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Politikerna sviker sitt ansvar – skattesänkningarna är en kommande katastrof

Regering och opposition tävlar om att utlova skattesänkningar på drivmedel och el – det är en ansvarslös opportunism för att vinna kommande val, tyvärr på bekostnad av vår planet och en hållbar framtid. 

I skuggan av ett fasansfullt krig släppte FN:s klimatpanel (IPCC) i början av mars sin senaste rapport om riskerna och konsekvenserna av klimatkrisen. Rapporten fick inte den uppmärksamhet den förtjänar, då Rysslands invasion av Ukraina dominerade rapporteringen.

IPCC konstaterar att klimatkrisen är både mycket värre, har kommit tidigare och kommer att få större konsekvenser än vad man tidigare räknat med. Det är med andra ord en akut situation för vår planet och det kommer att krävas omfattande förändringar i vårt sätt att leva för att komma till rätta med klimatkrisen.

Att som regering och opposition utlova sänkningar av skatterna på drivmedel och el är rent valfläsk. Sakförhållandet är att vi alla måste minska vår användning av drivmedel och icke förnybar el. Med skattesänkningar hålls konsumtionen uppe och vi fortsätter att spä på klimatförändring och temperaturhöjning. Om politikerna inte har mod eller förmåga att vara tydliga med att samhället måste stöpas om för att rädda vår jord så har vi fel politiker. Tyvärr ser vi idag att inte något riksdagsparti vågar ta detta ansvar.

I slutet av mars (om bara två veckor) har vi i Sverige använt upp vår andel av jordens resurser för 2022. Resten av året lånar vi från andra länder och kommande generationer. Det måste vara vårt ansvar att lösa detta!

IPCC skriver i sin rapport:
”De sammanräknade vetenskapliga bevisen är otvetydiga: Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. Varje ytterligare försening av samordnade och förebyggande globala åtgärder för anpassning och begränsning kommer att missa ett kort och snabbt försvinnande fönster av möjligheter att säkra en levande och hållbar framtid för alla.”

Våra politiker låter med andra ord den egna karriären gå före en levande och hållbar framtid för alla. Det är en sorglig skara folkvalda som idag sitter i riksdagen, det bästa vi kan göra för att rädda planeten är att stryka bort dem alla vid kommande val.

Foto: Jan Kameníček