Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Försvarets traditioner under 500 år

Den 19 maj släpps boken Försvarets traditioner, ett samlat verk om det svenska försvarets traditioner under 500 år.

– Försvarets traditioner är en funktion av dess historia. Genom den breda översikt över det svenska försvaret som boken ger, kopplas traditionsarvet från 1500-talet och framåt ihop med försvarets nuvarande struktur. Därigenom fyller boken en viktig funktion, säger Helene Rånlund, överintendent vid Statens försvarshistoriska museer.

Bokens innehåll bygger på aktuella traditioner som regleras i Försvarsmaktens ceremonireglementen samt Statens försvarshistoriska museers tidigare traditionsdokument från 2012 (Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet).
Innehållet har tagits fram av Försvarets traditionsnämnd som ingår i Statens försvarshistoriska museer (SFHM).
Den tryckta utgåvan kommer även att publiceras i digital form på SFHM:s hemsida www.sfhm.se, vilket ger möjlighet till löpande uppdateringar samt kompletterande bilagor med fördjupningar i olika områden.
Genom samarbete med Sveriges Militärhistoriska Bibliotek (SMB) kommer boken att distribueras via Pennan & Svärdet. Boksläppet firas på Armémuseum 19 maj. För inbjudan, kontakta Urban Schwalbe.

Källa: Försvarets traditionsnämnd

Foto: Eoghan OLionnain, Irland