Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nya fackförbund bildas för lärare och skolledare

Nu är besluten fattade – den 1 januari 2023 bildas de två förbunden Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Alla befintliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund välkomnas in i den nya organiseringen tillsammans med hittills fackligt oorganiserade.

Lärare kommer att organiseras i förbundet Sveriges Lärare och skolledare i förbundet Sveriges Skolledare. Därutöver kommer det att finnas en brygga mellan förbunden, Facken inom utbildning, för sakfrågor av gemensam karaktär och som en gemensam stödstruktur.

Både Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kommer att vara medlemmar i Saco.

– Lärarnas Riksförbund har efter en intensiv debatt och med en stark medlemsopinion i ryggen valt väg. En överväldigande majoritet har nu gjort bedömningen att lärarna har mycket att vinna på en gemensam organisering. Vi kommer nu med stor entusiasm och med full kraft att gå in i det nya förbundet. Vi tar med oss den tydliga fackliga röst som Lärarnas Riksförbund stått för in i det nya, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– I dag skriver vi historia! Jag är både glad och stolt över att vi nu kan samla alla Sveriges lärare i ett nytt starkt förbund. Vi har allt att vinna på att stå enade och det här kommer få stor betydelse för lärarnas röst i debatten och den lärarfackliga påverkanskraften. Jag ser verkligen fram emot allt som vi nu kan åstadkomma tillsammans för läraryrkets villkor och förutsättningar. Detta är en glädjens dag, såväl för lärarkåren som för svensk skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– För landets skolledare finns många fördelar med den nya organiseringen. Vi blir starkare i vårt företrädarskap såväl lokalt som nationellt och kan via vår spetskompetens driva frågor av stor betydelse för medlemmarna. Samarbetet mellan de två nya förbunden visar på vår gemensamma vilja att samarbeta över professionsgränserna för verksamhetens bästa, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

– Lärarförbundet Skolledares medlemmar har varit väldigt tydliga med att de tror på förslaget om att samla Sveriges skolledare i ett enda förbund. Därför är dagens beslut mycket glädjande. Den nya organiseringen gör oss starkare och ökar våra möjligheter att skapa bättre förutsättningar, löner och villkor för landets skolledare – såväl i arbetsmiljö- som i professionsfrågor, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Källa och foto: Lärarnas Riksförbund