Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nu öppnar Sveriges största ungdomsläger – Jamboree22

På lördag, den 30 juli, öppnar Jamboree22, Sveriges största ungdomsläger med över 11 000 deltagare. Från Sverige kommer över 400 scoutkårer, och 360 av deltagarna kommer från andra länder, bland annat ett antal flyktingar från Ukraina. 

Jamboree22 är den stora mötesplatsen i landet för unga scouter mellan 10 och 18 års ålder, i Norra Åsum utanför Kristianstad. Utöver äventyr, lek och annat roligt diskuteras även viktiga samhällsfrågor som demokrati, fred och klimat. Årets tema är ”Drömmen om en hållbar värld”.

De 11 000 deltagarna anländer till lägret lördagen den 30 juli. Då kommer de olika scoutkårerna att resa sina tält och ställa i ordning sina lägerplatser. På söndag 31 juli kl 16.00 äger den stora invigningen rum. Jamboree22 pågår sedan fram till den 6 augusti.

– Det är en oerhört häftig upplevelse att få delta i en jamboree, och för många är lägerupplevelsen starten på ett fortsatt samhällsengagemang, säger Elin Jungevi, en av två Jamboreechefer. Våra unga scouter kommer att träffa ungdomar från hela landet och skaffa sig vänner för livet.

Lägret är certifierat enligt FNs hållbarhetsmål

Lägret har erhållit hållbarhetscertifieringen Hållbart Evenemang, i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

– Vi har verkligen försökt att titta på alla delar i helhetskedjan, från vilken mat som serveras, var maten kommer ifrån, hur transporterna kan ha så liten klimatpåverkan som möjligt, till vilken belysning som är miljövänligast och så vidare, säger Catarina Sparre, hållbarhetsansvarig för Jamboree22.

Unga på flykt från Ukraina

Många unga som drabbas av krig behöver få positiva upplevelser som kontrast till sina ofta traumatiska erfarenheter. Scouterna har därför tagit initiativ till att bjuda in unga på flykt till Jamboree22. De ukrainska ungdomar som tackat ja deltar utan kostnad.

Intensivt förberedelsearbete

Planeringen för Jamboree22 har pågått i flera år och det är huvudsakligen ideellt arbete som gjort det möjligt. Totalt kommer ca 600 ideella funktionärer att arbeta på plats under lägerveckan. Redan i tisdags passerades 1500 ideella arbetstimmar under den pågående uppbyggnaden av lägret. Området är 45 hektar stort, och lägerområdet blir den näst största tätorten i Kristianstads kommun.

Trygga möten – Listening Ears

En av Scouternas viktiga grundprinciper är att alla barn har rätt till en trygg fritid, särskilt i en tid då många unga lider av psykisk ohälsa. Därför finns Listening Ears på lägret i form av utbildade vuxna för deltagarna att samtala med om vad som helst. Dessa funktionärer stöttar även scoutledare i att samtala om scouting och ledarskap kopplat till Trygga möten. Trygga möten är Scouternas trygghetsutbildning som först skapades 2006, där varje vuxen i närkontakt med barn och unga måste ha genomgått för att försäkra scouters trygghet under Jamboree22.

Lägret är tillgängligt för alla

En annan viktig grundprincip är att Jamboree22 ska vara öppet och tillgängligt för alla. Därför har lägret anpassats för att även människor med olika funktionsvariationer, både fysiska och psykiska (t ex neuropsykiatriska funktionsvariationer – NPF), ska kunna delta i alla aktiviteter utan hinder. Detta sker bland annat inom ramen för Scouternas pågående projekt Funka olika i friluftslivet.

Källa: Scouterna

Foto: Patrik Hedljung