Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allt fler använder ”sakernas internet”

Det som kallas ”sakernas internet” blir snabbt en allt större del av Sveriges vardag, visar ny statistik från SCB. Nästan sju av tio använder en internetansluten tv-apparat, och en av åtta använder en bil med trådlöst internet.

Begreppet ”sakernas internet” kommer från engelskans ”Internet of things” och syftar på tekniker och vardagsföremål som kan anslutas till internet, som exempelvis klockor, lampor, hushållsapparater, fordon eller spelkonsoler.

– Vi ställde frågor om sakernas internet för första gången år 2020. Bara på de två åren som gått sedan dess syns en tydlig ökning av hur mycket det används, säger Alicja Markiewicz, statistiker och en av författarna till SCB:s nya rapport om befolkningens it-användning 2022.

Hon fortsätter:

– Jämfört med 2020 har andelen personer i åldern 16–85 år som använder en internetansluten tv ökat från 59 till 66 procent.

Enligt årets undersökning använder 29 procent internetanslutna ljudsystem eller smarta högtalare. 12 procent använder en bil med inbyggd trådlös internetuppkoppling.

Det går även att se könsskillnader i användandet av olika produkter.

– Det är till exempel vanligare bland män att använda en internetansluten spelkonsol. 30 procent av männen uppger att de gör det, medan motsvarande andel bland kvinnor är 18 procent, säger Alicja Markiewicz.

– Generellt är användningen av sakernas internet för privat bruk något mer utbrett bland män än bland kvinnor.

Fakta: Befolkningens it-användning

Undersökningen Befolkningens it-användning mäter privatpersoners tillgång till och användning av it. Det redovisas för befolkningen i stort samt för kön och ålder.

I undersökningen ställs cirka 150 frågor. All statistik som presenteras går att hämta ur statistikdatabasen på scb.se.

Rampopulationen år 2022 bestod av 8 283 819 personer i åldern 16–85 år som är folkbokförda i Sverige. Av dessa ingick 7 000 personer i urvalet och svarsfrekvensen uppgick till 36,7 procent.

Källa: SCB

Bild: En smart toalett som mäter blodtryck, vikt, puls och syrenivå. Foto: Whoisjohngalt