Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gemensam språksatsning på samiska språk startar

Samiska språk är urfolksspråk i Sverige och i Sápmi men på grund av bland annat brist på lärare och tolkar är språkens överlevnad hotad. Samiskt språkcentrum, Samernas utbildningscentrum och Folkuniversitetet påbörjar nu en gemensam satsning för att stärka språkarbetarna, initialt med en introduktionshelg för samiska tolkar.

Efterfrågan på tolkar och översättare är stor och för att öka antalet tolkar behövs riktade insatser. En introduktionskurs för den som är intresserad av att prova på tolkning som yrke blir det första steget.

– Utbildning i tolkning och översättning i samiska har länge efterfrågats och att det nu blir av är mycket positivt, säger Sylvia Sparrok på Samiskt språkcentrum.

Introduktionshelgen går av stapeln 25-26 mars i Umeå och leds av Miliana Baer, en av få auktoriserade tolkar i samiska. Den utgör startskottet för en större satsning som även omfattar möjligheten att prova på att tolka på Sametingets sammankomster, och kurser i simultantolkning och översättning.

Det finns även en stor efterfrågan på språkkurser i samiska, men det är svårt att hitta cirkelledare. Därför planeras också för en cirkelledarutbildning i samiska språk.

Riktade medel från Folkbildningsrådet har varit del i att göra projektet möjligt.

– Vi har länge haft ambitionen att komma igång med kurser i samiska och är väldigt glada för att det här samarbetet, säger Eva Andreasson, utbildningsledare på tolkutbildningen på Folkuniversitetet. Det finns mycket att göra, och ett stort engagemang för de här frågorna. Som folkbildare är det precis sånt här som vi vill jobba med.

Idag används tolkar i samiska framför allt vid konferenstolkning, i domstolsväsendet, i Sametinget och på andra möten som arrangeras i Sapmí. Det möjliggör för deltagarna att tala samiska i samtalen, och bli förstådd av deltagare som talar ett annat samiskt språk eller enbart svenska – en viktig förutsättning för att samiskan ska fortsätta utvecklas och leva vidare. Tolkar används också inom sjukvården, framför allt för äldre som tappat sin svenska på grund av demens.

Källa: Folkuniversitetet

Bild: Introduktionshelgen i tolkning och översättning i samiska språk går av stapeln 25-26 mars på Folkuniversitetet i Umeå. Foto: Folkuniversitetet