Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Äldsta havsreptilen från dinosauriernas tidsålder funnen på Spetsbergen

Analyser av fossilfynd från Spetsbergen gör att forskare nu tror att ichthyosaurier, eller fisködlor, utvecklades till havslevande reptiler tidigare än vad som hittills varit känt. Resultaten publiceras av svenska och norska forskare i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Ichthyosaurer var en grupp marina reptiler vars fossil har återfunnits över hela världen. De var bland de första av de landlevande djur som anpassade sig till ett liv i öppna havet och utvecklade en fisklik kroppsform som påminner om moderna valars. Ichthyosaurerna var i toppen på havets näringskedja medan dinosaurierna härskade på land och de dominerade de marina habitaten i över 160 miljoner år.

Det har hittills antagits att reptiler började söka sig till öppna havet efter det stora massutdöendet i slutet av tidsperioden perm för ungefär 252 miljoner år sedan. Det stora utdöendet av arter förstörde marina ekosystem och banade vägen för dinosauriernas tidsålder. Man har tänkt sig att landbaserade reptiler som gick på ben i samband med detta passade på att ta över grunda kustmiljöer där det nu fanns ett tomrum som de kunde fylla. Över tid blev dessa amfibiska reptiler allt bättre simmare för att slutligen modifiera sina ben till fenor och utveckla en fisklik kroppsform. I och med att de började föda levande ungar klipptes de sista banden till land. Det fanns inte längre något behov av att ta sig till stranden för att lägga ägg.

Men den analys av fossil som nu publiceras visar att vägen till vattnet började tidigare än så för ichthyosaurerna.

Nära jaktstugorna på den södra stranden av Isfjorden på västra Spetsbergen skär Flowerdalen genom landskapet. Där exponeras bergslager som en gång i tiden var lera på botten av ett nordligare liggande hav för omkring 250 miljoner år sedan. En snabbt rinnande flod som fylls på med smältvatten har eroderat lerstenen och blottat block av kalksten som kallas konkretioner. Dessa formades genom att kalkhaltiga sediment lade sig ovanpå rester av döda djur på den urtida havsbottnen. Därmed bevarades resterna av djuren detaljerat i tre dimensioner. Idag letar paleontologer efter dessa konkretioner för att undersöka de fossiliserade spåren efter havslevande djur som sedan länge är utdöda.

Under en expedition 2014 samlades ett stort antal konkretioner in från Blomsterdalen och transporterades till Naturhistorisk museum vid Universitetet i Oslo för framtida studier. Under 2022 genomfördes forskning på materialet tillsammans med Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet. Man hittade benfiskar och krokodilliknande lämningar från groddjur tillsammans med elva distinkta svanskotor från en ichthyosaur.

Till forskarnas förvåning hittades dessa kotor i stenlager som antogs vara för gamla för ichthyosaurier. De nyupphittade kotorna motsvarade inte heller en amfibisk förfader till ichthyosaurierna utan hade en ryggrad som var identisk med mycket senare och storväxta ichthyosaurier. Bevarad mikrostruktur inuti benet visade tecken på snabb tillväxt, hög metabolism och en livsstil helt anpassad till havet.

Geokemiska prover på det omgivande materialet bekräftade åldern på fossilen som har daterats till ungefär två miljoner år efter det stora utdöendet i slutet av perm. Givet den uppskattade tidsskalan för vattenlevande reptilers evolution så knuffas uppkomsten och spridningen av ichthyosaurier tillbaka till innan början av dinosauriernas tidsålder. De nya resultaten innebär därför en revidering av vad man tidigare trott sig veta om ichthyosauriernas utveckling.

– Det är spännande att det här fyndet går emot det populära antagandet att dinosauriernas tidsålder också var ursprunget för stora reptilgrupper. Det verkar nu som att åtminstone en del grupper var tidigare än denna milstolpe och att fossil från de allra tidigaste ättlingarna fortfarande väntar på att upptäckas i äldre berglager på Spetsbergen och på andra platser i världen, säger Benjamin Kear, forskare vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Benjamin P. Kear, Victoria S. Engelschiøn, Øyvind Hammer, Aubrey J. Roberts, and Jørn H. Hurum. 2023. Earliest Triassic ichthyosaur fossils push back oceanic reptile origins. Current Biology.

Källa: Uppsala universitet

Bild: Rekonstruktion av den tidigaste ichthyosauren. Licens: Medieanvändning. Av: Esther van Hulsen