Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

350 år gammalt drottningbrev hittat i kommunens arkiv i Trelleborg

En avskrift av en kunglig resolution från 1674 har av en slump hittats i Trelleborgs kommuns arkiv. Handlingen, som är en kopia av ett brev från drottning Hedvig Eleonora, handlar om Trelleborgs stadsprivilegier. Det är den äldsta kända handlingen i kommunarkivet.

Det var kommunarkivarie Tova Halldén som gjorde den spännande upptäckten tidigare i år när hon sökte efter handlingar om Trelleborgs stadsprivilegier i kommunarkivet.

– Avskriften fanns i en samling handlingar som behandlar processen med stadsprivilegier på 1800-talet. Eftersom den tidigare inte varit förtecknad någonstans har dokumentet legat oupptäckt i arkivet, säger Tova Halldén.

Den ursprungliga resolutionen ska ha undertecknats av drottning Hedvig Eleonora och statsledningen redan 1664, men det är fortfarande okänt var det dokumentet finns.

Värdefullt bevis

Tova Halldén menar att avskriften är ett värdefullt bevis på Trelleborgs starka strävan att åter få bli stad – så stark att man vänt sig till statsledningen.

– På 1600-talet sågs Trelleborgs framgångar med sillfiske och handel inte med blida ögon av den konkurrerande staden Malmö. Malmö klagade hos den danske kungen Christian som 1619 drog in Trelleborgs stadsrättigheter. Nu fick köpmännen och hantverkarna inte längre utöva sina yrken i Trelleborg, vilket var ett dråpslag mot orten, säger Tova Halldén.

Men trelleborgarna gav sig inte och hoppet om att återfå stadsrättigheterna tändes 1658 när Skåne blev svenskt genom freden i Roskilde. Drottning Hedvig Eleonora och statsledningen avslog dock trelleborgarnas ansökan 1664, vilket den nyupptäckta avskriften visar. Inte förrän 1867 fick Trelleborg tillbaka sina stadsrättigheter.

Vad innebär fyndet för Trelleborgs historia?

– Dokumentet utgör ett kulturarv enligt arkivlagen; det är ett bevis på Trelleborgs ihärdighet och iver att försöka få tillbaka sina stadsprivilegier genom århundranden. Det bidrar också med en pusselbit av historien om den svenska stormaktstiden, som sällan skildras i Trelleborgs lokalhistoria.

Lämnas över till Riksarkivet

Enligt en lag från 1902 om leveransplikt av äldre material från kommunala arkiv till Riksarkivet tillhör avskriften Riksarkivet.

– Handlingen kommer således att arkiveras vid Riksarkivet i Lund, där man kan erbjuda bättre anpassad förvaring av Sveriges gemensamma kulturarv, avslutar Tova Halldén.

Källa: Trelleborgs kommun

Bild: Kommunarkivarie Tova Halldén hittade handlingen av en slump, när hon sökte efter handlingar om Trelleborgs stadsprivilegier i kommunarkivet. Foto: Trelleborgs kommun