Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sifo: Oordning källa till konflikt när par flyttar ihop

Nästan hälften av alla som flyttar ihop väljer att göra det i en ny, gemensam bostad. De största källorna till irritation i början är städning, förvaring och disk. Mer än var femte svensk anger att oordning leder till konflikter hemma och för många – särskilt kvinnor – påverkas också det mentala välbefinnandet av att det är stökigt. Allt enligt en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Elfa.

Förälskad och nyinflyttad med din stora kärlek? Tänk på var du lägger prylarna där hemma; för drygt var femte svensk, 22 procent, är oordning en betydande källa till konflikt i hemmet. Fler kvinnor (26%) än män (18%) känner så. På frågan vad det var som främst skapade irritation under samboendets första tid svarar flest städning (23%), disk (12%) och förvaring (12%).

Kvinnor påverkas betydligt mer
Det är inte bara stämningen där hemma som påverkas av stök och oreda, även det allmänna välbefinnandet drabbas. 43 procent av svenskarna uppger att de blir irriterade av oordning – och då en betydligt högre andel kvinnor (51%) än män (35%). Stress är också en vanlig reaktion; 30 procent upplever detta, varav 42 procent kvinnor och 18 procent män.

Vidare framkommer att 27 procent upplever försämrad energi på grund av stök, också här fler kvinnor (34%) än män (21%). Dessutom får 15 procent svårigheter att koncentrera sig. 19 procent av kvinnorna mot 10 av männen uppger detta.

– Det blir väldigt tydligt hur stor inverkan oordning kan ha på vårt mentala välbefinnande – men också på vår förmåga att faktiskt slappna av och känna oss hemma i våra egna bostäder. Man behöver inte vara perfektionist på något sätt, men för relationens skull är det viktigt att ha en dialog och skapa gemensamma rutiner så att båda parter känner att hemmet är en harmonisk och trivsam plats, säger Christine Dalman, Förvaringsexpert på Elfa.

Mer från undersökningen:

Hur gick det till senast du flyttade ihop med någon?

Jag flyttade in i den andres bostad 17%
Den andre flyttade in i min bostad 21%
Vi skaffade en gemensam bostad 47%
Annat 2%
Jag har aldrig flyttat ihop med någon 12%
Tveksam, vet ej 2%

Vilka var de främsta orsakerna till irritation under den första tiden när du flyttade ihop med någon senast?

Städningen 23%
Tvätten 6%
Disken 12%
Inredningssmaken 8%
Förvaringen 12%
Prylar som en eller båda envisades att ha med sig 11%
Ordningen i skåp och lådor 11%
Annat 3%
Fanns ingen irritation 40%
Tveksam, vet ej 10%

Hur påverkas du av att det är stökigt/oordning runtom dig?

Blir stressad 30%
Blir irriterad 43%
Får svårt att koncentrera mig 15%
Får sämre energi 27%
Min kreativitet hämmas 11%
Får svårt att sova 3%
Annat 2%
Påverkas inte alls 26%
Vet ej 4%

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–8 mars 2023. Totalt intervjuades 1083 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.  

Källa: Elfa

Foto: Elfa