Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Priserna för småhus sjönk förra året

Priserna för småhus sjönk i fjol jämfört med 2022, visar ny statistik från SCB. Mest sjönk priserna för fritidshus.

Statistiken avser den genomsnittliga prisutvecklingen i hela Sverige.

– Priserna för småhus för permanent boende sjönk med 10 procent under helåret 2023 jämfört med 2022. I det ingår villor, parhus, radhus och kedjehus, säger Niclas Sjölund, analytiker på SCB.

Under samma period sjönk priserna för fritidshus ännu mer.

– Priserna för fritidshus sjönk med 12 procent i Sverige under 2023 jämfört med 2022.

Utvecklingen vad gäller småhus för permanent boende skiljer sig tydligt åt mellan de olika storstadsregionerna.

– I såväl Storstockholm som Stormalmö sjönk priserna för småhus för permanent boende med 11 procent under 2023 jämfört med 2022. I Storgöteborg sjönk de under samma period med 3 procent, säger Niclas Sjölund.

Dyrast i Storstockholm

Räknat enbart på det fjärde kvartalet sjönk priserna för permanenta småhus med 1 procent.

– Ett småhus kostade i genomsnitt 3,5 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023. I storstadsregionerna spänner medelpriset från 4,8 miljoner kronor i Stormalmö till 6,6 miljoner i Storstockholm.

– Priserna för fritidshus på riksnivå sjönk med nästan 6 procent under det fjärde kvartalet. Det genomsnittliga priset i landet för ett fritidshus var då 2,3 miljoner kronor.

Prisutveckling för småhus för permanent boende

Område Utveckling 2022–2023 (%)
Hela riket -9,8
Stockholms län -10,9
Storstockholm -10,9
Östra Mellansverige -10,7
Småland med öarna -9,2
Sydsverige -9,9
Stormalmö -11,3
Västsverige -9,5
Storgöteborg -3,4
Norra Mellansverige -8,0
Mellersta Norrland -4,9
Övre Norrland -7,2

Fakta: Om statistiken

Med småhus för permanent boende avses förenklat fastigheter med folkbokförda.
Med fritidshus avses fastigheter där ingen är folkbokförd.

Källa: SCB

Foto: Holger.Ellgaard