Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Omtalat diabetesläkemedel kan ha effekt mot leversjukdom

Efter framgångarna inom diabetes och viktminskning – nu pekas ytterligare ett potentiellt terapiområde ut för Ozempic och andra GLP1-analoger. I en ny studie kopplas läkemedelstypen till minskad risk för leverskada.

GLP1-analoger sänker blodsockernivån och används först och främst mot typ 2-diabetes och – eftersom de dämpar aptiten – som viktminskningsbehandling. Utvärdering pågår också av läkemedlens effekt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Utöver det tyder nu tidiga kliniska studier på att GLP1-analoger kan minska risken att utveckla skrumplever och levercancer hos personer med typ 2-diabetes och kronisk leversjukdom.

I en registerbaserad studie inkluderade forskare vid Karolinska institutet alla personer i Sverige med kronisk leversjukdom och typ 2-diabetes. Därpå jämfördes risken för svår leverskada hos dem som behandlades med GLP1-analoger och dem som inte gjorde det. Det visade sig att de som tog läkemedlet under en längre tid hade lägre risk för att senare utveckla svårare former av leversjukdom som skrumplever och levercancer.
– Fettlever uppskattas drabba upp till var femte person i Sverige, varav många har typ 2-diabetes och ungefär en av tjugo utvecklar svår leversjukdom. Våra fynd är intressanta eftersom det idag saknas godkända läkemedel för att minska denna risk, säger studiens försteförfattare Axel Wester, biträdande lektor vid institutionen för medicin vid KI i Huddinge, i ett pressmeddelande.

Han konstaterar dock att resultaten behöver bekräftas i kliniska studier, som kommer att ta år att genomföra.

Studien Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and risk of major adverse liver outcomes in patients with chronic liver disease and type 2 diabetes har publicerats i tidskriften Gut.

Forskningen finansierades huvudsakligen av Region Stockholm (CIMED), Vetenskapsrådet och Cancerfonden. Forskargruppen har fått medel från Astra Zeneca, EchoSens, Gilead, Intercept, MSD, Novo Nordisk och Pfizer, men inte för den aktuella studien.

Källa: Life Science, Anders Göransson /
Diabetes Wellness Sverige

Bild: Omtalat diabetesläkemedel kan ha effekt mot leversjukdom. Licens: Medieanvändning. Foto: Pixabay