Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenskt står starkt i attityd och handling — Attitydundersökning 2024

Att maten är svenskproducerad en av de två viktigaste faktorerna vid val av mat och dryck i butik. Tre av fem kan tänka sig att betala lite mer för att stötta svenska bönder och svensk livsmedelsindustri. Från Sverige-märkningen har fortsatt hög kännedom och starkt förtroende, och sju av tio tycker att en tydlig svensk ursprungsmärkning underlättar vid livsmedelsinköp. Men vilka är de främsta anledningarna till att välja svenskt och vilka är de viktigaste varorna att köpa svenskt av? Det och mycket mer får du svar på i Attitydundersökningen 2024, en undersökning om kännedom, kunskap och attityder till ursprung på råvaror och livsmedel.

Snabbfakta ur undersökningen:

  • Märkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige har hög kännedom (87%).
  • Drygt tre av fyra konsumenter (77%) av de som känner till märkningarna har ett högt förtroende för dem.
  • Kännedomen om Från Sverige-märkningarna är allra högst bland de yngre, 18-34 år (96%).
  • Svenskt ursprung är en mycket viktig faktor för konsumenterna även om priset fått ökad betydelse.
  • Tre av fem (62%) kan tänka sig att betala lite mer för att stötta svenska bönder och svensk industri.
  • 92 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att det finns en livsmedelsindustri i Sverige.
  • Att gynna svenska bönder (86%) och svensk livsmedelsindustri (75%) är de två främsta skälen till att välja svenska livsmedel och råvaror.
  • Listan på de viktigaste varorna att köpa svenskt av toppas av: Ägg, mjölk, fågel, potatis, nötkött och fläskkött.

 

Attityd och handling

— Att maten och drycken är svenskproducerad ligger fortsatt i topp när den svenska konsumenten anger vad som är viktigast vid val av mat och dryck. Den positiva attityden återspeglas även i hur vi handlar, vilket försäljningsstatistik från NielsenIQ visar. Värdeandelen på 22,9% för Från Sverige-märkningen inom dagligvaruhandeln ökade +10,1% helår 2023 jämfört med helår 2022, till skillnad från ej Från Sverige-märkta produkter som bara ökade 8,1% på helåret 2023, säger Tina Stugemo, vd Svenskmärkning AB.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige är livsmedelsbranschens gemensamma märkning som gör det enklare att välja produkter som är svenskproducerade. En produkt märkt med Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige uppfyller kriterierna odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.

— Drygt sju av tio konsumenter tycker att det är viktigt att Från Sverige-märkningen finns och att en tydlig ursprungsmärkning underlättar vid köp av livsmedel. Kännedomen och förtroendet hos konsumenten är högt, vilket är ett resultat av det viktiga samarbetet i branschen bakom Från Sverige-märkningen, säger Tina Stugemo, vd Svenskmärkning AB.

Högt förtroende och hög kännedom

Ursprungsmärkningen Från Sverige, där Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår, har fortsatt mycket starkt förtroende bland konsumenterna. Drygt tre av fyra (77%) av de som känner till Från Sverige-märkningen har stort förtroende för den.

Kännedomen om Från Sverige-märkningen är också hög, 87 procent. Och andelen som tycker att det är viktigt att Från Sverige-märkningen finns på livsmedel och råvaror är hela 73 procent.

Kännedomen om Från Sverige-märkningarna är högst bland de yngre, 18-34 år (96%).

Viktiga faktorer vid val av mat och dryck

Från Sverige-märkta varor finns i hela butiksvarvet, drygt 12 000 produkter är godkända för märkningen. En majoritet (60%) tycker att det är viktigt att råvarorna de köper är producerade i Sverige. Varannan person (53%) tittar alltid efter svenskt ursprung när de handlar mat.

Ursprunget på råvaror (56%) och lägsta pris (53%) är de viktigaste faktorerna vid val av mat och dryck som köps i butik. Vid en prioritering är ”att maten inte är för dyr” (57%) den viktigaste faktorn, medan att maten är svenskproducerad (45%) kommer som nummer två.

Betalningsvilja för Från Sverige-­märkt

92 procent tycker att det är viktigt med en svensk livsmedelsindustri. Sju av tio (70%) anser att en tydlig svensk ursprungsmärkning underlättar när de handlar mat och dryck.

Tre av fem (62%) kan tänka sig att betala lite mer för att stötta svenska bönder och svensk industri.

Vill gynna svenska bönder

Andelen som väljer svensk mat och dryck för att de vill gynna svenska bönder har ökat från 83 procent (2023) till 86 procent (2024). På andra plats anger 75 procent att de väljer svenska varor för att främja den svenska livsmedelsindustrin. Även det är en ökning, från 73 procent (2023).

Andelen som väljer svenskt för att de vill bidra till Sveriges försörjningsförmåga har också ökat, från 69 procent till 72 procent. I åldersgruppen 35-54 år är det hela 78 procent som anger att de väljer svenskt för att de vill bidra till svensk försörjningsförmåga.

Viktigaste varorna att köpa svenskt av

Ägg, mjölk, fågel, potatis, nöt- och fläskkött toppar listan på de viktigaste varorna att köpa svenskt av. Ägg befäster sin första plats med en ökning från 78 procent (2023) till 82 procent (2024).

Potatis har gjort en rekordsnabb klättring på ett år från 63 procent till 77 procent (2024). Betydelsen av att morötterna är svenska har haft en ännu större ökning, från 49 till 69 procent (2024).

Att identifiera ursprung på mat och dryck

Attitydundersökningen 2024 visar att 45 procent upplever det som enkelt att se ursprunget på varan när de handlar, men det finns utrymme för förbättring. Det är fortfarande 25 procent som tycker att det är svårt att se ursprung i butik eller online.

Matens ursprung på restaurang

Två av fem (44%) tänker på varifrån maten kommer när de äter på restaurang. Det är framför allt kvinnor (51%) och personer i åldern 55-64 år (54%) som i högst utsträckning funderar på livsmedlens och råvarornas ursprung när de äter på restaurang.

Och det finns en hel del som frågar om ursprunget på råvaror och livsmedel när de äter på restaurang. 41 procent (av de som tänker på ursprunget på råvaror och livsmedel när de äter ute) frågar ibland personalen för att få besked.

Bakgrundsfakta om undersökningen
Attitydundersökningen om ursprung på livsmedel och råvaror är framtagen av Demoskop på uppdrag av Svenskmärkning AB, som står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, där även Mjölk från Sverige och Kött från Sverige ingår. Undersökningen genomfördes genom 1 051 intervjuer i webbpanel under perioden 29/1–9/2 2024. Siffrorna som redovisas i rapporten är avrundade till närmsta heltal.

Källa: Ursprungsmärkningen Från Sverige

Bild: Lantbruk utanför Hammenhög på Österlen i Skåne. Foto: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund – Johan Wessman