Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Volontärbyråns lokalkontor i Uppsala firar ett år!

Foto: Trygg-Hansa.

Volontärbyråns lokalkontor i Uppsala firar ett år!
Volontärbyrån gör det enkelt för volontärer och ideella organisationer i Uppsala att hitta varandra via Volontärbyråns hemsida. Dessutom har Volontärbyrån till uppgift att stödja föreningslivet i Uppsala hur man leder och rekryterar frivilliga.

Under året har drygt hundra lediga ideella uppdrag funnits att söka.

Volontäruppdragen varierar mycket, som volontär kan du välja att engagera dig under en längre tid, några timmar eller till och med på distans, en trend som blivit alltmer populär. Just nu kan du som vill söka frivilliguppdrag välja mellan en stor variation av både organisationer och uppdrag i Uppsala. Några uppdrag på sajten:

* ”Vill du hjälpa brottsdrabbade, anhöriga och vittnen? Bli stödperson!”, Brottsofferjouren Uppsala/Knivsta
* ”Hjälpa låg- och mellanstadiebarn med läxorna”, Svenska kyrkan, Gamla Uppsala församling
* ”Vill du vara Engagemangsguide i Gottsunda?”, Engagemangsguiderna
* ”Uppdatering av hemsida” (distansuppdrag), Dianova, ideell förening
* ”Musik- och rörelseaktiviteter för äldre”, Medborgarskolan, Uppsala.
* ”Flyktinggruppen- stöd och hjälp!” Röda Korset, Uppsala
* ”Översättare sökes” (distansuppdrag), Individuell Människohjälp/IM, Göteborg
* ”Kvällskafé för ensamstående mammor och deras barn”, Minna, Uppsala

Webbförmedlingen är ett enkelt och effektivt sätt för organisationer att nå frivilliga och frivilliga att hitta sitt ideella uppdrag, säger Marita Klasson, ansvarig för lokalkontoret i Uppsala.

Under året som gått har Volontärbyråns lokalkontor erbjudit stöd i rekryteringen av frivilliga samt utbildningar i volontärsamordning, dvs. hur man leder och tar tillvara på frivilliga i verksamheten.

– Många samtal och möten med föreningslivet i Uppsala har visat att stödet från Volontärbyrån behövs. Organisationerna funderar mycket på var de kan hitta nya volontärer och hur de kan utveckla sina verksamheter. Vi stödjer organisationerna genom råd och kunskaper i hur de kan utveckla sin volontärverksamhet. Glada tillrop hörs också när de förstår att det inte kostar dem något att använda våra tjänster, säger Marita Klasson ansvarig för Volontärbyråns lokalkontor i Uppsala.

Volontärbyrån inledde, i samband med att Uppsala föreningsråd etablerade Centrum för Ideellt Arbete, ett samarbete genom att starta ett lokalkontor i Uppsala. Kontoret invigdes förra året den 4 september.

Kort om Volontärbyrån
Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org.
Sedan starten 2002 har över 22 000 volontärkontakter förmedlat till drygt 1 000 ideella organistioner över hela Sverige. Utöver volontärförmedling erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna oh leda frivilliga. Volontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Källa: Mynewsdesk.