Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Konsumenter kan inte lita på skogsbolaget SCA:s certifierade produkter

Åre Foto: Wikimedia

Kunder och konsumenter kan inte lita på produkter från SCA, som bl a  tillverkar den populära blöjan Libero. Det konstaterar Naturskyddsföreningen som under sommarens skogsinventeringar stoppade en avverkning i Åre sedan man upptäckt att ett stort antal träd med höga naturvärden fällts av bolaget. Trots stoppet tog bolaget ut delar av träden.

– Det här visar hur skogsbolag kan lura kunder som vill värna om naturen och därför köper produkter som certifierats med FSC. FSC-märkningen tillåter inte att bolagen fäller gamla träd med spår från skogsbränder, så som skedde i Åre. SCA:s agerande betyder att fibrer från sådana träd kan blandas upp med fibrer från godkänt virke, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Vid Naturskyddsföreningens årliga inventeringsresa i juni upptäckte föreningens ideella naturvårdare nya kalhyggen som SCA gjort i Åre i Jämtland. Under fältbesöket var avverkningen i full gång, men efter att ha dokumenterat ett stort antal fällda naturvärdesträd med stort biologiskt värde, lyckades Naturskyddsföreningen stoppa avverkningen på det sista av de tre hyggena.

Naturskyddsföreningen vädjade då till SCA att låta de fällda naturvärdesträden ligga kvar i sin helhet på hygget, eftersom en del arters överlevnad är beroende av dessa träd. SCA valde ändå att ta ut kapade delar av naturvärdesträden.

– Återgen ser vi att ett skogsbolag struntar i kraven i skogscertifieringen FSC, trots att vi tydligt informerat bolaget om situationen. Vi har skänkt väldigt mycket tid av experthjälp åt SCA genom kontroll av bolagets hyggen och avverkningsanmälningar, men ändå fortsätter SCA att göra fel och därmed urholka de mervärden märkningen ger bolaget, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Avverkningen av naturvärdesträd skedde på SCA:s mark vid Andsjön i Åre, Jämtland. Vid samma tid förra året upptäckte Naturskyddsföreningen ett hygge i Krokom, Jämtland, där SCA hade avverkat mer än hundra naturvärdesträd med öppna brandljud. Föreningens agerande då ledde till att bolaget presenterade åtgärder som skulle vidtas för att detta inte skulle upprepas.

– Tyvärr har SCA en lång historia av brott mot FSC:s regler. Sedan 2007 har vi dokumenterat fällda naturvärdesträd på SCA:s hyggen. De åtgärder som har satts in har bevisligen inte räckt till för att säkerställa biologiskt viktiga värden eller stoppa beteendet. Vi är djupt besvikna över att återigen upptäcka samma agerande på bolagets marker, säger Malin Sahlin, skogshandläggare vid Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen skickade i början av juli in ett klagomål till SCA för brott mot FSC-standardens miljöhänsyn. Föreningen väntar på att bolaget ska återkomma med ett svar på klagomålet innan man går vidare med ärendet till FSC.

– De som systematiskt bryter mot reglerna, som SCA gör, hotar FSC:s trovärdighet och förstör för markägare som sköter sig. SCA:s agerande minskar naturligtvis även hoppet om frivillighet som lösning på hotet mot skogens ovanliga djur och växter. Samhällets mål om att bevara vår biologiska mångfald måste tas på större allvar av skogsbolagen, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Fakta FSC (Forest Stewardship Council)

FSC är en internationell medlemsorganisation som syftar till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC:s regler är avsedda att slå vakt om hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen, samt urbefolkningars rättigheter. Naturskyddsföreningen har lämnat Svenska FSC, bl.a. eftersom regelbrotten är frekventa.

Fakta om brandljud

Tallar som överlever brand kan skapa s k brandljud på stammen på trädets läsida. Flera år efter branden faller barken av, så veden exponeras och ett s.k. brandljud bildas. Tallen bildar under läkningsprocessen rikligt med kåda, i och omkring skadestället, och vallar med tiden över skadan med ny bark. Vid nästa brand är trädet impregnerat av kådan och kan därför ha bättre motståndskraft mot insektsangrepp. Brandskadade tallar kan därför uppnå en betydligt högre ålder än normalt.

Brandljuden bidrar till att ge skogen karaktär av gammal naturskog med den dynamik i ålder och arter som naturliga bränder bidrar till. Träd med brandljud är också viktiga för en del sällsynta insekter, svampar och lavar. Med hjälp av brandljud på olika träd kan man också datera bränderna genom så kallad dendrokronologi.

Källa: Naturskyddsföreningen