Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hovrätten meddelar domar i mål om grovt förtal

Hovrätten för Västra Sverige har i dag dömt tre pojkar för grovt förtal. Pojkarna har satt ihop och spritt filmer via MSN. Filmerna har innehållit bilder av unga flickor och texter med kränkande och sexuell karaktär. Pojkarna och ytterligare två personer som tingsrätten hade dömt har fått betala skadestånd med totalt mellan 140 000 kr och 600 000 kr.

Hovrätten har idag meddelat dom i mål från Varbergs tingsrätt. Hovrätten har dömt två pojkar för grovt förtal till ungdomstjänst och en pojke för grovt förtal och övergrepp i rättssak till ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst. En pojke har frikänts helt.

Hovrätten har ansett att kränkningen av de unga flickornas integritet varit så allvarlig att de har rätt till skadestånd. Hovrätten har också konstaterat att det är ett svårare angrepp på den personliga integriteten att vid upprepade tillfällen utsättas för förtal. Varje målsägande som varit med i en film har därför fått 10 000 kr i skadestånd. Hovrätten har lagt till 5 000 kr för varje ytterligare film, om inte omständigheterna har motiverat en annan ersättning. Hovrätten har inte ansett att skadestånden ska sättas ned. De som gjort sig skyldiga till förtal ska därför solidariskt med varandra betala skadestånd i den omfattning som de har medverkat till samma skada. Var och en av pojkarna ska betala skadestånd med mellan 140 000 kr och 600 000 kr. Detta är ett något lägre belopp än vad tingsrätten kom fram till.

Tingsrätten dömde sex personer mellan 16 och 20 år för grovt förtal för att de medverkat vid framställningen och spridningen av filmer via MSN och i ett fall även på Youtube. Filmerna innehöll bilder av unga flickor och texter med kränkande och sexuell karaktär. Några av dem dömdes också för övergrepp i rättssak eftersom en av filmerna innehöll ett hot mot en flicka som anmält en våldtäkt. Den äldste dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst och de övriga dömdes till ungdomstjänst eller ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst. Ersättningen för kränkning bestämdes till 15 000 kr per målsägande och film. Skadeståndet sattes ned till 10 000 kr efter att hänsyn tagits till pojkarnas ekonomiska förmåga. Dessutom fick pojkarna betala skadestånd för bl.a. kränkning till följd av övergreppet i rättsak.

De sex som dömdes i tingsrätten överklagade domen. Två av dem överklagade enbart skadestånden. Övriga ville frikännas och befrias från att betala skadestånd. Alla begärde att skadestånden ytterligare skulle sättas ned. De unga flickorna yrkade att deras skadeståndskrav skulle bifallas fullt ut.

Källa: hovrätten