Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige får betala tillbaka EU-stöd

Jordbruksverket kommer att tvingas betala tillbaka miljardbelopp till EU på grund av oenighet om hur jordbruksmark ska bedömas. För åren 2005 till 2007 är återkravet cirka 700 miljoner kronor.

EU-kommissionen har genomfört en revision av hur Sverige tillämpat reglerna för gårdsstöd till betesmark. Revisionen har lett till anmärkningar på den svenska tillämpningen av gårdsstöd för traditionella betesmarker samt kvaliteten på data om jordbruksmarken. Kommissionen har beslutat om sanktioner för Sverige på sammanlagt cirka 700 miljoner kronor för åren 2005 till 2007. Under den perioden betalades sammanlagt cirka 21 miljarder kronor ut i gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag i Sverige.

”Beskedet är inte oväntat med tanke på den kritik som EU framfört tidigare. Jordbruksverket är inte överens med EU-kommissionen om hur reglerna för gårdsstöd för traditionella betesmarker ska tolkas och tillämpas, men vi har nu ett ställningstagande att förhålla oss till”, säger Birgitta Ek, chef för Jordbruksverkets stödavdelning, i ett pressmeddelande.

De jordbrukare som följt gällande regler och fått stöd utbetalat kommer inte att bli återbetalningsskyldiga. EUs sanktioner kommer enligt pressmeddelandet att belasta statsbudgeten.

Verkets bedömning är att ytterligare sanktioner kommer att läggas på Sverige för åren efter 2007, även om Jordbruksverket har genomfört förbättringar. Stödreglerna har också ändrats så att vissa marker inte längre kan omfattas av gårdsstöd.

Källa:St