Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Byggandet av Spårväg City fortsätter – intensivt skede med stor trafikpåverkan

Foto: wikimedia

Byggandet av Spårväg City går nu in i ett ännu intensivare skede. Bland annat ska de block som spåren kommer att löpa i att läggas på plats. Arbetena medför en stor trafikpåverkan för både bilar och bussar till och med den 25 april och de bussar som passerar området får helt nya körvägar. Bland annat delas linjerna 47 och 69.

Spårväg City är den spårvagnslinje som är tänkt att gå från Ropsten till Kungsholmen via Nybroplan och Stockholms Central. Hela Spårväg City planeras vara färdigbyggd 2014.

Arbetet med mark- och spårarbeten mellan Waldemarsudde och Sergels torg ska vara klart den 31 maj 2010, efter det gör vi intrimning och provkörning. Trafikstart för sträckan Sergels torg till Waldemarsudde sker 23 augusti 2010.

Detaljerad information om samtliga bussomläggningar delas ut i broschyrer och finns även på www.sl.se

Personal som kan informera kommer också att finnas på plats i området.

Spårväg City

Målet är att staden ska ha en ny modern innerstadsspårväg när de två nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Nordvästra Kungsholmen står klara. Fullt utbyggd kommer spårvägen att kopplas samman med andra trafiksystem inom SL, till exempel vid T-Centralen och Fridhemsplan.

Hela Spårväg City planeras vara färdigbyggd 2014.

Källa: sl