Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bombhot mot centrala Göteborg

Gallerian Nordstan i Göteborg. Foto: Wikimedia

Polisen har vaga underrättelser om ett bombhot i centrala Göteborg på lördag. Uppgifterna är mycket osäkra och har inte gått att bekräfta. De föranleder i nuläget inte någon avspärrning eller utrymning.

Polisen har arbetat intensivt för att försöka få en tydligare bild av uppgifterna om den eventuella händelsen. Den sammantagna bedömningen är att man inte med säkerhet kan utesluta verkställighet, men det är alltför knapphändiga uppgifter för att motivera en större avspärrning i centrum och då framför allt kring Nordstan.

– Vi är medvetna om att det alltid skapar stor oro när vi har så pass knapphändig information, men vi tycker ändå att det är viktigt att gå ut med de uppgifter vi har, säger polismästaren Carina Persson.

En anmälan om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse är upprättad. Polismyndigheten samverkar med Säkerhetspolisen i ärendet.

Källa: Polisen