Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rekord för minskade utsläpp från nya bilar

 

Foto: Victor Brott

– Det är ett trendbrott att koldioxidutsläppen från svenska bilar minskar, trots att trafiken ökar. Regeringen för en målmedveten politik för en fossiloberoende svensk bilpark till år 2030. Detta ska fortsätta genom att stimulera bra bränsle- och teknikval för bilarna och beskatta skadliga utsläpp. Det säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar till Transportsstyrelsens siffror som visar på rekordartad minskning när det gäller genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar.

Transportstyrelsen redovisar årligen till EU-kommissionen siffror över utsläppen från nyregistrerade bilar. Mellan 2008 och 2009 sjönk dessa från 174 till 164 gram/kilometer. Minskningen är enligt Transportstyrelsen den största sedan mätningarna startade år 1978.

– Redan i april 2007 införde regeringen miljöbilspremien, som sedan 2009 växlats över till slopad fordonsskatt för miljöbilar. Ett annat viktigt styrmedel för att påskynda utvecklingen har varit EU:s krav på koldioxidutsläpp för personbilar, med målet för nya personbilar på 120 g/km till 2012-2015, säger Andreas Carlgren.

– När jag tillträdde ärvde jag Europas mest bensinslukande bilpark. Nu är fyra av tio nya bilar miljöbilar. Antalet miljöbilar på våra vägar är 12 gånger fler än för fyra år sedan, räknat från december 2005 till december 2009, säger Andreas Carlgren

– Regeringen har lagt fast och genomför EU:s mest ambitiösa klimatpolitik där vi ton för ton redovisat hur Sverige minskar utsläppen med 40 procent till 2020. På transportområdet återstår en del att göra, främst på grund av tidigare regeringars oförmåga. Det kommer att krävas omfattande satsningar på nya miljövänliga bränslen; miljöbilar som körs på el, gas eller är hybridfordon samt en trafikplanering för större framkomlighet och ökade kollektiva transporter. Trafik måste flyttas från väg till järnväg. Regeringen satsar nu också stort på utbyggd spårtrafik, inte minst i Stockholm. När oppositionen ger inga eller splittrade svar fullföljer regeringen den politik som på område efter område ger framgång i miljö- och klimatarbetet, säger Andreas Carlgren.

Källa: regeringen.se