Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kulturforskare får Umeå kommuns vetenskapliga pris

Umeå kommuns vetenskapliga pris går i år till Elena Lindholm Narváez, institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Hon får priset för litteraturforskning med internationell prägel och utblick.

Priset, ett stipendium på 50 000 kronor, tilldelas yngre lovande forskare inom områdena miljö, kultur eller kommunal ekonomi.

Elena Lindholm Narváez (född 1972) disputerade 2008 med en avhandling om hur Sverige skildras av latinamerikanska författare som har levt här som flyktingar. Studien lyfter fram texter som gestaltar exilens identitetsproblematik utifrån flyktingens eget perspektiv. I sin nuvarande forskning studerar hon reseskildringar av den förbisedda spanska kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos som reste i Norden 1914. Forskningen riktar nytt ljus på Nordenbildens betydelse i Spaniens moderniseringsprocess under tidigt 1900-tal.

I prismotiveringen framgår att Elena Lindholm Narváez på kort tid har breddat sin forskning på ett imponerande sätt, presenterat den i ett flertal internationella sammanhang och byggt upp ett betydande internationellt nätverk. Hennes forskning kännetecknas av internationell prägel och utblick, har genomgående haft en gränsöverskridande dimension och självständigt relaterat till aktuella teoretiska perspektiv.

På grund av forskningens internationella ansats tilldelades Elena Lindholm Narváez förra året en anställning som postdoktor för internationalisering av humaniora vid Umeå universitet, finansierad av Balticgruppens donation till universitetet. I hård konkurrens fick hon också projektmedel ur Riksbankens Jubileumsfond för det treåriga forskningsprojektet om Carmen de Burgos reseskildningar av Europa och Norden.