Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringen vill ha högre krav på leksakers säkerhet

Foto: Wikimedia

Regeringen har i dag behandlat en ny lag om leksakers säkerhet, som kommer att lämnas över till riksdagen för beslut i början av 2011. De nya reglerna innebär att högre krav ställs på leksakers säkerhet och på säkerhetsarbetet hos dem som tillhandahåller leksaker. Till exempel krävs en mycket bättre kontroll på vilka kemikalier leksaken innehåller och många kemikalier förbjuds eller begränsas.

– Föräldrar och barn ska känna sig trygga med leksaker. Med de nya reglerna kan myndigheterna ingripa mer kraftfullt för att få bort farliga leksaker från marknaden. Dessutom ska samma regler gälla både butiker och förskolor. Offentlig verksamhet ska inte bli en avstjälpningsplast för farliga leksaker, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson.

Regeringen har prioriterat barnens säkerhet i arbetet med de nya reglerna. Samtidigt ska spelreglerna vara rättvisa också för företagen. De nya reglerna ska börja tillämpas den 20 juli 2011. Vad gäller kemikalier dröjer det ytterligare två år, för att branschen ska hinna ställa om sin produktion.

Källa: Regeringskansliet