Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Små företag kan missgynnas med ny plan- och bygglag

Konkurrensverket varnar för att en ökad regelbörda för kommuner i samband med bygglovsprocesser kan missgynna mindre företagare inom byggentreprenadsbranschen. Det här framgår i ett yttrande till miljödepartementet om de föreslagna förändringarna i den nya plan- och bygglagen.

En ökad regelbörda ökar kostnaderna för kommuner och det i sin tur riskerar att göra bygglovsärenden dyrare och mer tidskrävande. Det kommer i slutändan främst drabba mindre byggentreprenörer. Ändringar i bygglovsprocessen bör därför vägas mot den tänkta nyttan av
förändringen.

Konkurrensverket betonar också vikten av en snabb, effektiv och förutsebar tillämpning av plan- och bygglagen. Dessutom efterlyser Konkurrensverket en utvärdering av hur kommunernas tillämpning av lagen påverkar konkurrenssituationen.

Källa: kkv