Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Upptäckte cancer efter otillräckliga kontroller

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia
En kvinna som för ett tjugotal år sedan opererades för en inflammatorisk tarmsjukdom hade i början av 2010 utvecklat tarmcancer. Eftersom det då var mer än åtta år sedan kvinnan kallats till kontroll anmäler chefläkare Eva Ranklev händelsen till Socialstyrelsen.
Kvinnan drabbades ulcerös colit i barndomen och stomiopererades i slutet av 80-talet. Hennes senaste kontakt med sjukvården med anledning av detta var på gastrosektionen på Skånes universitetssjukhus i Lund 2001.
I januari 2010 remitteras hon till sjukhuset med blodbrist och hög sänka och utredningen visar att hon utvecklat en lokalt spridd tarmcancer, som opereras.
I dag finns det nationella riktlinjer för regelbundna undersökningar av patienter med långvarig ulcerös colit. Men eftersom det även tidigare varit allmänt känt att man bör följa dessa patienter minst vartannat år väljer chefläkaren att anmäla bristen på kontroller till Socialstyrelsen.
Kliniken i Lund har nu utarbetat rutiner för regelbundna undersökningar och inför inom kort ett datorbaserat beslutsstöd för bevakning av uppföljning av patienter.
Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.
De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse.
Källa: Region Skåne