Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Astrid Lindgrens Barnsjukhus startar barnskyddsteamet Mio

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia

Astrid Lindgrens Barnsjukhus startar barnskyddsteamet Mio
Som första barnklinik i Sverige startar Astrid Lindgrens Barnsjukhus ett barnskyddsteam. Teamet består av specialister som handlägger fall där man misstänker att barn försummats, misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp.

Med start under våren, kommer barnskyddsteamet Mio att byggas upp under 2010. Barnskyddsteamet bygger vidare på det arbete som Mio-gruppen startade på Karolinska Universitetssjukhuset 2004, och som fungerat som ett nätverk av olika professioner med lång erfarenhet inom området. Barnskyddsteamet Mio kommer att kunna konsulteras via remiss när det gäller handläggning och utredning av barn som omfattas av socialtjänstlagens anmälningsplikt. I teamet ingår barnläkare, sjuksköterskor och socionom. De är placerade på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, och fungerar som konsulter för dessa ärenden i hela Stockholms läns landsting.

I barnskyddsteamets uppdrag ingår dessutom att bemanna tre av Storstockholms barnahus, Kungsholmen, Huddinge och Sollentuna. Teamet bidrar då med särskild medicinsk och omvårdnadskompetens vid samråd med andra myndigheter, samt ansvarar tillsammans med Rättsmedicinalverket för de rättsmedicinska undersökningarna av barn där polisen utreder brott mot barnet.

Sedan flera år finns barnskyddsteam på barnsjukhusen (Child Protection Team) främst i Nordamerika och i England

Källa: Karolinska