Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Biståndsministers tal,Gaza Conference

Anförande av Gunilla Carlsson vid Gaza Accountability Conference

2010

Låt mig börja med att tacka för inbjudan till denna konferens.

Ett år har nu gått sedan Gaza konflikten

Den humanitära situationen i Gaza var svårt redan innan konflikten – som i sin tur orsakade det palestinska folket ytterligare lidande. Många människor miste livet, däribland ett stort antal barn. Många människor skadades, både fysiskt och mentalt. Kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt har begåtts av båda parter i konflikten. Ärr kvar som är svåra att läka. Detta är också en av anledningarna till att vi bör arbeta för att rättvisa för dem som har drabbats av orättvisor.

Den humanitära situationen i Gaza har egentligen inte förbättrats sedan konflikten. Övergångarna är fortfarande i princip stängda, med undantag för mycket begränsade humanitära varor. Det oroar mig. Jag är bekymrad, för utan byggmaterial, hus och fabriker kan inte byggas om. Jag är bekymrad, eftersom utan böcker och papper, kan barn lära sig inte. Jag är bekymrad, för utan frön, kan grödor inte växa.

Jag är också bekymrad eftersom samtidigt som Hamas stärker sin position i Gaza, göra ekonomiska vinster från tunneln ekonomin och vardagslivet för de flesta Gazans blir svårare, och deras mänskliga rättigheter situationen och utsikterna på demokrati blir värre .

Och jag är särskilt oroad, eftersom de unga i Gaza förlorar hoppet, mer än hälften av dem är barn [cirka 850 000]. Många av dem är i akut behov av hopp och framtidsutsikter. Som i alla konflikter, barn och unga är de mest utsatta. Barnen i Gaza redan växer upp i en miljö där våld var en del av vardagen. De var redan växer upp i en miljö med hög arbetslöshet och en hög grad av beroende av livsmedelsbistånd. För många barn, konflikten ledde till nya fasor – förlusten av familjemedlemmar, förlusten av bostäder. Många barn idag lider av traumatiska upplevelser.

Ett år sedan, tillsammans med den tidigare UNRWA-General Karen AbuZayd, jag skisserade tio viktiga steg för att förbättra situationen för barnen i Gaza. Om man tittar på listan i dag, jag är mycket ledsen att säga att på grund av den fortsatta nedläggningen politik, mycket återstår att göra. Det har inte varit möjligt att återgå till det normala, vilket är vad barnen behöver. Bara ett normalt liv – med säkerhet, mat, hem, skola och framtidsutsikter.

En viktig del i att återgå till det normala är också att återställa ekonomin. Gaza, med sin stolta historia av jordbrukare, fiskare och människor hantverk, aldrig kan utvecklas utan privata initiativ, fri handel och ekonomisk interaktion. Av alla dessa skäl i Gaza korsningar måste öppnas villkorslöst och omedelbart, för varor och personer, för bistånd och handel.

Jag är också bekymrad över bristen på framsteg i fredsprocessen. Jag är övertygad om att den bästa garantin för fred och säkerhet i regionen är en tvåstatslösning med en självständig, sammanhängande, livskraftigt och demokratiskt Palestina lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet. Därför har EU och Sverige stöder helt de amerikanska ansträngningarna att återuppta fredsförhandlingarna och strävan mot en omfattande fred. Vi ser fram emot att trovärdigt och resultatinriktade förhandlingar som omfattar alla slutliga målet.

Samtidigt måste arbetet på marken fortsätter. Palestinierna måste tillsammans med gemensamma internationella ansträngningar, att fortsätta förberedelserna för en självständig stat. Sverige har konsekvent varit en av de största givarna till det palestinska folket och till palestinskt statsbyggande. Vårt stöd går där det mest behövs? till statsbyggande, bland annat att stärka rättsstaten, vatten, infrastruktur, hälsa, psykosocialt stöd och det civila samhället.

Sverige kunde ge snabba svar på Gaza för att stödja tidiga återhämta sig inom de gränser som föreskrivs av nedläggningen, och genom samarbetspartners vi redan arbetat med. Också, som den tredje största bidragsgivaren till UNRWA, skulle jag vilja ta tillfället i akt att uttrycka vårt starka stöd till UNRWA: s arbete.

Vi kommer att fortsätta vårt stöd till palestinierna, med den palestinska regeringen plan – Palestina: slut på ockupationen, om inrättande av staten – som ett vägledande dokument. Den palestinska myndigheten, under premiärminister Fayyad regering, har gjort stora ansträngningar för att bygga upp institutioner och få sin ekonomi i ordning. Men många utmaningar återstår. Vi kommer att fortsätta stödja den palestinska myndigheten att möta dessa utmaningar.

Fru ordförande.
Respekt för internationell rätt, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och respekt för internationell humanitär rätt, är en vägledande princip för den svenska utrikespolitiken på konflikten i Mellanöstern. Det är också därför det var viktigt för Sverige att EU presenterat sin grundläggande ståndpunkter i december rådets slutsatser:
– Att förhandlingarna bör baseras på 1967 års gränser;
– Att alla slutliga målet bör vara en del av förhandlingarna (gränser, Jerusalem, flyktingar, säkerhet och vatten);
– Att bosättningarna är olagliga och utgör ett hinder för fred, och
– Övertygelsen att om det för verklig fred, ett sätt måste hittas för att lösa Jerusalems status som en framtida huvudstad för två stater.
EU var också tydligt att Västbanken, Gaza och östra Jerusalem måste vara enat och att försoning är nödvändig för framtiden för det palestinska folket.

Respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt är också grundläggande för vår syn på Gaza konflikten och Goldstone rapporten. Vi anser att det är ett allvarligt betänkande som förtjänar allvarligt övervägande. Som innehavare av ordförandeskapet i EU 2009, betonade vi EU: s ståndpunkt, nämligen att alla parter har ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda kränkningar. Igen på fredag, röstade Sverige tillsammans med en majoritet av EU-länderna, till förmån för en generalförsamlingens resolution, som uppmanar parterna att genomföra oberoende och trovärdig utredning i enlighet med internationella normer. Resolutionen förlängs också tidsfristen för generalsekreteraren att rapportera till generalförsamlingen med fem månader. Vi betonade också att principen om ansvar kräver att alla anklagelser om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell humanitär rätt måste undersökas grundligt. Och denna princip gäller alla partier och alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt (oavsett om de begås av Israel, Hamas eller den palestinska myndigheten). Vi kommer att fortsätta att hävda detta.

Och vi kommer att fortsätta att argumentera för fred och en tvåstatslösning. Vi kommer att fortsätta att hävda att en oberoende, sammanhängande, livskraftigt och demokratiskt Palestina måste skapas. Vi kommer att fortsätta att hävda att gränsövergångarna i Gaza måste öppnas. Och vi kommer att fortsätta att hävda att rättvisa bör ställas till dem som har drabbats av orättvisor. Tack!

Källa: regeringen.se  Foto:  Pawel Flato