Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fortum och DCNS utvecklar vågkraft i Frankrike

Foto: Wikimedia

Fortum och det franska företaget DCNS skrev på måndagen under en avsiktsförklaring om samarbete inom forskning och utveckling av vågkraft. Första steget av samarbetet blir en förstudie för en demonstrationsanläggning i Frankrike.

Projektet ligger helt i linje med både Fortums och DCNS ambitioner på energiområdet. Fortums strategi bygger på resurseffektiva, hållbara lösningar på energiområdet som både bidrar till lägre utsläpp och ökad leveranssäkerhet DCNS har som uttalad målsättning att spela en ledande roll inom havsbaserad förnybar energi.

Även om vågkraft hittills stått för en lite del av världens energiproduktion är den globala potentialen stor. En stor del världens framtida elbehov bedöms kunna mötas med vågkraft i framtiden.

– Vågkraftens totala potential motiverar våra satsningar på forskning och utveckling inom området. Vi är övertygade om att vågkraft kommer att spela en betydande roll i nästa generations förnybara energisystem och Fortum ser detta som ett utmärkt tillfälle att pröva ny teknologi i samarbete med DCNS och lära för framtiden, säger Matti Ruotsala, Executive Vice President och chef för Fortums kraftproduktion.

Fortum har varit aktiv inom vågkraftutveckling sedan 2007 och är redan involverat i två forskningsprojekt inom området, ett i Sverige och ett i Portugal. Projektet i Sverige bygger på kraftproduktion från ytvågor och anläggningen i Portugal testar teknik för att utvinna el från bottennära strömmar. Just undervattenstekniken enligt det så kallade WaveRoller-konceptet är ett av alternativen som den gemensamma förstudien ska titta närmare på.

Källa: Cisionwire