Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI): Bostadsbyggandet minskar

Den tidigare starka tillväxten i svensk ekonomi försvagas rejält och detta kyler av den för tillfället heta byggkonjunkturen. Bostadsinvesteringarna utvecklas svagt nästa år på grund av ett minskat nybyggande. Detta kommer att tynga branschen under prognosperioden, men lokal- och anläggningsinvesteringarnas uppgång förhindrar ett större bakslag. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

I Sverige har BNP-tillväxten under första halvåret successivt avtagit, vilket varit i linje med förväntningarna. En mer dämpad global tillväxt under nästa år påverkar den exportberoende svenska ekonomin relativt kraftigt. Hushållen är redan mer pessimistiska om ekonomin än normalt och även inköpscheferna deppar.

– Vi ser en mycket svag BNP-utveckling framför oss och detta kommer att påverka de konjunkturkänsliga delarna av byggindustrin tämligen snabbt, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Bostadsbyggandet går ner
Den dämpade tillväxttakten i ekonomin och hushållens alltmer pessimistiska syn på utvecklingen gör att bostadsbyggandet minskar under prognosperioden 2011-2012. Nybyggnadsinvesteringar i bostäder stiger kraftig i år med hjälp av tidigare påbörjade projekt, men vänder ner nästa år. Tillväxteffekten av ROT-avdraget avtar under hösten, och ombyggnadsinvesteringarna minskar 2012.
– Bostäder, som blir den starkaste delsektorn i år, kommer bli ett sänke för investeringsutvecklingen nästa år. Glädjande är däremot att både lokal- och anläggningsbyggandet kan hålla emot under den rådande turbulensen, fortsätter Johan Deremar.

Jobben finns dock kvar inom byggindustrin
Sysselsättningstillväxten inom byggindustrin har varit stark under inledningen av 2011 men började mattas av redan under andra kvartalet. Den trots allt goda byggkonjunkturen i år gör att sysselsättningen ökar med 10 000-13 000 personer under perioden 2011-2012. Företagens problem med att hitta arbetsledande personal med yrkeserfarenhet kommer därmed att kvarstå.
– Byggföretagen kommer att fortsätta behöva göra rekryteringar. Vi ser inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetarsidan framför oss. Däremot kan det lokalt bli fortsatt brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, avslutar Johan Deremar.

Källa: Cisionwire