Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Olika syn på könsroller bakom skillnader i svensk och dansk föräldraförsäkring

Foto: Wikimedia

Sverige blev 1974 först i världen med att släppa in män i föräldraförsäkringen. Att så skedde berodde till stor del på att de drivande lyckades få debatten till en fråga om könsneutralitet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som jämfört dansk och svensk föräldraförsäkring.

Avhandlingen ger ny kunskap om historiska processer som lett fram till att pappor och mammor i Sverige idag delar på föräldrapenningen, medan den i Danmark fortfarande till största delen är till för mammorna.

– Främsta orsaken är att aktörer i Sverige som på 60- och 70-talen ville se en förändring av såväl mäns som kvinnors könsroller lyckades omtolka könsrollsdebatten till att bli en fråga om könsneutralitet, säger Sofie Cedstrand som skrivit avhandlingen.

Genom att peka på det orimliga i att staten behandlade män och kvinnor olika lyckades man få med sig arbetarrörelsen, samt skapa en majoritet i Riksdagen för att moderskapsförsäkringen skulle ersättas med en könsneutral föräldraförsäkring.

– Denna omtolkning var utan tvivel en kompromiss som i praktiken inte behövde betyda någon reell förändring av mammors och pappors beteende. Men när den svenska processen jämförs med den process som utspelade sig i Danmark vid ungefär samma tidpunkt, blir det uppenbart att utan en sådan kompromiss hade det troligtvis aldrig blivit någon förändring i Sverige, menar Sofie Cedstrand.

– I Danmark däremot krävde de aktörer som drev frågan om förändrade könsroller att viss del av föräldraförsäkringen specifikt skulle reserveras för männen. Det var ett mer radikalt krav, men ett krav man vid det tillfället inte lyckades skapa majoritet för.

Än i dag kvarstår betydande skillnader mellan ländernas försäkringar. Även om danska män fått tillträde till försäkringen har de inte möjlighet att använda samtliga delar av den.

– Skillnad i lagstiftning och även den tydliga skillnaden i synen på kvinno- och mansrollen förklarar troligtvis också varför svenska män utnyttjar drygt 21 procent av den svenska föräldraförsäkringen medan motsvarande siffra i Danmark är 6 procent.

Avhandlingens titel: Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark.
Avhandlingsförfattare: Sofie Cedstrand
Opponent: Professor Annette Borchorst, Aalborg universitet, Danmark
Tid och plats för disputation: Fredagen den 21 oktober, kl. 10.15, Hörsalen Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Källa: Cisionwire