Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nyutexaminerade studenter väljer helst storstäderna

Foto: Wikimedia

 

De som har studerat i storstadsregioner bosätter sig gärna där efter studierna. Övriga regioner har betydligt svårare att behålla sina studenter efter examen. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Idag publicerar Högskoleverket och SCB en rapport om studenter och examina i högskolan. Förra läsåret, 2008/09, fanns det för första gången över 400 000 studenter inom högskolan.

Rapporten innehåller bland annat statistik om hur många studenter som har flyttat eller stannat kvar två år efter att de tagit examen. Var studenterna bosätter sig efter studierna påverkas bland annat av arbetsmarknaden och möjligheterna till fortsatta studier. Storstadsregioner har länge lockat kvar de nyutexaminerade i betydligt högre grad än andra delar av landet.

Uppgifter om dem som tog ut sin examen läsåret 2007/08 visar att storstadslänen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala hade fler examinerade studenter boende i länet två år efter examen än som hade rekryterats från respektive län. Exempelvis hade 9 000 av de examinerade rekryterats från Stockholms län, medan nästan 13 000 var bosatta där två år efter examen. Det är alltså många ditflyttade studenter som stannat kvar, sannolikt på grund av att arbetsmarknaden ofta är bättre i storstadsregionerna.

Källa: SCB