Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Swedbank skriver ner goodwill avseende Lettland med 1 913 miljoner kronor

Stadshustoreget i Riga i Lettland Foto: Wikimedia

I november 2011 kommunicerade Finansinspektionen sin plan för nya högre kapitalkrav för de svenska bankerna. Dessa ska implementeras gradvis från och med 1 januari 2013. Som en konsekvens av detta har Swedbanks styrelse beslutat att skriva ned goodwill-värdet avseende bankens lettiska dotterbolag som tillkom i samband med förvärvet av Hansabank.

– Det är viktigt att konstatera att nedskrivningen av goodwill inte har förändrat vår syn på Swedbanks verksamhet i Lettland, som är en av bankens fyra hemmamarknader. Vårt engagemang i Lettland är fortfarande lika stort och vår syn på framtiden för den lettiska verksamheten har inte förändrats, konstaterar Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf.

Varken bankens kapitaltäckningsposition eller kassaflödesgenerering påverkas av den vidtagna åtgärden. Swedbanks goodwill avseende Lettland skrivs ned från 3 870 miljoner kronor till 1 957 miljoner kronor.

Nedskrivningen på motsvarande 1 913 miljoner kronor kommer att rapporteras som en nedskrivning av immateriella tillgångar i Swedbanks bokslutskommuniké för 2011.

Källa: Swedbank