Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Charlotte Petri Gornitzka ny vikarierande generaldirektör för Sida

Flickskola i Afghanistan, Rädda Barnen Foto: Jörgen Runh
Flickskola i Afghanistan, Rädda Barnen Foto: Jörgen Runh

Regeringen har idag utsett Charlotte Petri Gornitzka till vikarierande generaldirektör och chef för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

– Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera Charlotte Petri Gornitzka till befattningen som vikarierande generaldirektör för Sida.

Charlotte Petri Gornitzka har senast varit generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen Alliansen och har tidigare bland annat varit chef för Rädda Barnen Sverige. Petri Gornitzka har stor erfarenhet av förändringsarbete.

För att Sida ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett betryggande sätt krävs att myndigheten vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med myndighetens verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska brister som senaste tidens rapporter från bland annat ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen visat.

Regeringen vidtar nu åtgärder för att myndigheten ska komma till rätta med sina brister.

– För mig handlar det om att värna biståndets innehåll och att våra skattepengar verkligen skapar förutsättningar för hjälpa fattiga människor, säger biståndsminister Gunilla Carlsson

För att ytterligare stärka ledningen på Sida och tillföra god ekonomisk kompetens avser regeringen inom kort utse Bo Netz till överdirektör.

Bo Netz är idag departementsråd och har varit tillförordnad chef för finansdepartementets budgetavdelning och har mångårig erfarenhet av styrningsfrågor.

Genom denna förändring tillförs Sida god organisatorisk och ekonomisk kompetens för att komma till rätta med de utmaningar myndigheten står inför.

– Vidare avser regeringen att inom kort ge myndigheten ett tydligare uppdrag genom en reviderad instruktion. Dessutom att Sidas insynsråd inom kort ersätts med en styrelse, avslutar Gunilla Carlsson.

Charlotte Petri Gornitzka tillträder tjänsten den 1 juni. En öppen rekryteringsprocess kommer att inledas för att tillsätta tjänsten som generaldirektör för Sida.

Hittillsvarande generaldirektör Anders Nordström går vidare som generaldirektör i Regeringskansliet.

Sidas ekonomiska underskott 2009 uppgick till 48 miljoner kr. Myndigheten räknar även med ett underskott under 2010. I november 2009 gav regeringen Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att identifiera brister och föreslå åtgärder avseende intern styrning, kontroll och uppföljning. ESV inlämnade i april 2010 en redovisning av brister och förslag på åtgärder. Även andra rapporter, bland annat från Riksrevisionen, har under senare tid pekat på brister vad gäller myndighetens verksamhet, ekonomi och organisation. Förslag till åtgärder har också lämnats i dessa rapporter. Sida arbetar för närvarande med att komma till rätta med bristerna.

Källa: regeringen.se