Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett nytt grepp på konsumtionsforskning

Foto: S.Sigbjørnsen
Foto: S.Sigbjørnsen

Konsumtion är en mycket stor del av våra liv. Men hur hänger vår konsumtion ihop med de saker vi gör i vår vardag? Spelar gitarr, arbetar i trädgården eller pratar med varandra?

Benjamin Hartmann försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi “Consumption and practice: unfolding consumptive moments and the entanglement with productive aspects ”, vid Jönköping International Business School den 13 december. Inom marknadsföring och konsumentforskning har man på sista tiden visat förnyat intresse för teorier om hur vi lever och försökt förstå konsumtion i ljuset av mänskliga vardagsaktiviteter.  Men hur fungerar egentligen konsumtion i förhållande till de saker vi gör, tänker och vill?

– Studiet av det här kompliceras av långvariga debatter i tidigare litteratur där begreppet konsumtion är sammanblandat med produktion på olika sätt. Enligt dessa debatter måste man för att förstå konsumtion vara uppmärksam på dess kopplingar till produktion, säger Benjamin Hartmann. Avhandlingen fokuserar på empiriskt material insamlat från internetforum, där man diskuterar till exempel gitarrspel och trädgårdsarbete.

Hartmann tar ett praktiskt-teoretiskt perspektiv på  människors vardagsaktiviteter som utgångspunkt för konsumtionsbeteende och konsumtionens sammanflätning med produktion. Han kikar bakom maskerna på producenten, konsumenten och ”the prosumer” och erbjuder ett alternativt sätt att forska och teoretisera kring konsumtion.

Källa: Örebro International Business School