Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Personer med funktionsnedsättning tjänar mindre och har högre utgifter än andra

Foto: Daniel Ekholm

Många personer med funktionsnedsättning saknar löneinkomster, får ekonomiskt bistånd för att klara sig och har samtidigt betydande utgifter för hälso- och sjukvård, läkemedel och olika hjälpmedel. Följden blir att de oftare avstår från vård än andra av rent ekonomiska skäl. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Idag publicerar Socialstyrelsen rapporten ”Inkomster och utgifter för vissa personer 20–64 år med funktionsnedsättningar”. Den bygger på en specialbearbetning av SCB:s undersökning Hushållens ekonomi (HEK) 2005 och 2006.
Rapporten visar att hälften av de personer som lever med hindrande funktionsnedsättning saknar löneinkomster från arbete.
– Då ingår ändå inte personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna i undersökningen, säger Håkan Ceder, som är överdirektör vid Socialstyrelsen.

Undersökningen visar att personer med funktionsnedsättning jämfört med andra
• betydligt mindre ofta har någon löneinkomst under året, och den är lägre än övrigas
• betydligt oftare har sjuk- eller aktivitetsersättning, oftare sjukpenning, men mindre ofta arbetslöshetsersättning eftersom många inte har arbetat eller arbetat tillräckligt länge för att ha rätt till ersättning
• har lägre disponibel inkomst

– En särskilt utsatt grupp är de unga människor som erhåller aktivitetsersättning och ofta aldrig får en chans att komma ut i arbetslivet. De ges ingen möjlighet som de flesta andra att bygga upp en stabil ekonomisk grund och det är allvarligt, säger Håkan Ceder.

Enligt rapporten är det dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har ekonomiskt bistånd jämfört med befolkningen i stort.
– Det är oroande. Ekonomiskt bistånd ska vara ett yttersta skyddsnät vid en tillfällig ekonomisk kris och inte behöva ges som kompensation till personer med dålig ekonomi till följd av funktionsnedsättning, fortsätter Håkan Ceder.

I rapporten konstateras även att personer med funktionsnedsättning gör fler besök i vården och har högre utgifter för hälso- och sjukvård, läkemedel och tandvård än andra. De har också ökade kostnader för avgifter för olika hjälpmedel.
– Ändå visar vår undersökning att personer med funktionsnedsättning betydligt oftare än andra avstår från vård, trots att de anger att de har behov. De flesta gör det av ekonomiska skäl och det är allvarligt, säger utredaren Peter Brusén.

Källa: Socialstyrelsen.se