Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folksamrapport: 55 kommuner lämnar 420 000 barn oförsäkrade i sommar

Foto: Wikimedia

Sommaren är en tid då många barn råkar ut för olyckor, men 55 av landets 290 kommuner försäkrar endast barnen under skoltid. Sammanlagt finns 420 000 barn i dessa kommuner varav många barn sannolikt kommer att vara helt oförsäkrade under sommarlovet. Det visar Folksams undersökning av kommunernas olycksfallsförsäkringar för skolbarn.

Folksam har granskat olycksfallsförsäkringarna för grundskolebarn i Sveriges samtliga 290 kommuner. Resultatet visar att i 19 procent av kommunerna, 55 stycken, är barnen endast försäkrade under verksamhetstid och inte på fritiden. Det är i stort sett samma kommuner i år som i förra årets undersökning som lämnar barnen oförsäkrade på fritid och lov. Sammantaget finns 420 000 barn i åldrarna 0-17 år i dessa kommuner.

Sannolikt har en stor del av barnen privata olycksfallsförsäkringar, men det är långt ifrån alla. Många barn kommer att vara helt oförsäkrade under sommarlovet, säger Lena Wallin, talesperson medlemsförsäkringar Folksam.

Våra bilar är bättre försäkrade än våra barn, så borde det inte vara. Skolbarnsförsäkring är en bra försäkring när en olycka inträffar under skoltid, men väldigt många barn får ingen ersättning om olyckan inträffar på fritiden eller skollovet.

Kommuner som enbart erbjuder olycksfallsförsäkring som gäller under verksamhetstid, sorterade länsvis:

Fler barnolycksfall sommartid – cykelolyckor vanligast
Sommaren är en aktiv tid då många barn råkar ut för olyckor. För barn upp till 10 års ålder är antalet cykelolyckor tre gånger högre under sommartid än resten av året. Bland barn i åldrarna 11-18 år sker dubbelt så många cykelolyckor. Andra vanliga skadeorsaker är rutschkaneåkning, studsmattehoppning, skateboard och kickboard.

Omkring 10 procent** av alla barn uppsöker varje år en akutmottagning på grund av en olycksfallsskada. De tre vanligaste skadorna*** är tandskador, fraktur/spricka och skrubbsår/sår – oavsett om det är lov eller inte.

En förklaring till att så många barn är oförsäkrade under fritid och lov kan vara att föräldrarna inte har råd med försäkring, eller att de tror att skyddet ingår i hemförsäkring eller kommunernas skolbarnsförsäkringar.

– Även om de flesta hushåll i Sverige har en hemförsäkring, så missuppfattar många vad som ingår och tror att den även täcker olyckor och sjukdomar. På samma sätt är det många som inte känner till att kommunernas skolbarnsförsäkringar inte automatiskt täcker fritid och lov. Mitt tips till föräldrar som är osäkra på barnens försäkringsskydd är att ta reda på vad som gäller i deras kommun, till exempel via kommunens webbplats, säger Lena Wallin.

Se bilagor för undersökningen i sin helhet.

* Statistik från STRADA avseende 2009. Databasen täcker cirka 70-80 procent av landets akutsjukhus.
** Statistik från Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009.
*** Anmälda skador till Folksams individuella barnförsäkring 2009.

Källa: Folksam