Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kinesiska en nyhet på Högastensskolan läsåret 2010/2011

Foto: Wikimedia

Nu händer det spännande saker på Högastensskolan!

För första gången i Skåne, kan man som elev i skolår 6, förutom tyska, franska och spanska även välja att läsa det nya världsspråket kinesiska (mandarin).

– Detta är en fantastisk möjlighet som vi erbjuder våra elever, säger rektor Britt-Inger Lindhoff.

Alla elever i skolår 6 får under hösten prova på alla fyra språken. Varje språk presenteras under 4 veckor. Efter dessa provapå-kurser får eleven göra sitt språkval och kommer från och med vårterminen att läsa det valda språket. Givetvis har vi utbildade pedagoger i alla fyra språken.

Varför kinesiska som språkval?

Världen förändras kontinuerligt. Volvo Personvagnar är nu kinesiskägt. Allt flera av våra industriföretag producerar sina varor i Kina. Svenskt näringsliv behöver redan nu folk som talar kinesiska, allra helst i går. Men, var ska de lära sig det?

– Idag går det att studera kinesiska från gymnasie- till universitetsnivå, men det är få som gör det, säger universitetslektor Klaus Solberg Søilen vid BTH i Karlskrona, som kommer att vara ett stöd under uppstarten av det kinesiska språkvalet.

Ska man lära sig ett krävande språk som kinesiska är det bra om man börjar tidigt, t.ex. har kinesiskan ett helt annat skriftspråk. Detta kräver en svensk skola som är framsynt. På Högastensskolan antar vi den utmaningen.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta Britt-Inger Lindhoff, Rektor år F-6, telnr 042-10 76 30.

Källa: Helsingborg stad