Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fotolegitimation inom hemtjänsten i hela Malmö

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 

De senaste dagarna har det rapporterats om rån och stölder som har drabbat äldre och personer med funktionsnedsättning i Malmö. Många människor känner sig otrygga på grund av dessa händelser. För att minska oron hos personer med hemtjänst så har frågan om fotolegitimation diskuterats från och till.

 – Tidigare har polisen avrått oss från att införa fotolegitimation inom hemtjänsten. Men efter den senaste tidens händelser har jag tagit en ny kontakt med polisen som inte längre avråder, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd.

Idag har fyra stadsdelar Husie, Fosie, Limhamn-Bunkeflo och Centrum fotolegitimation och resultaten är övervägande positiva. Många äldre känner sig mer trygga och säkra när de får besök av hemtjänstpersonalen. Nu är övriga stadsdelsordföranden överens om att lyfta frågan i sina respektive stadsdelsnämnder.

– Allt som kan öka trygghet för äldre är värt att testa och min förhoppning är att det ska ge positiva effekter. Det finns ingen enkel lösning för att lösa det här problemet men vi måste hela tiden försöka hitta nya verktyg, säger Marianne Giheden (S), ordförande i SDF Södra Innerstaden.

-Vi är också positiva till införandet av fotolegitimation. Men det allra viktigaste för att äldre ska känna sig trygga är att personalen ska meddela så fort en vikarie kommer, bekräftar Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i SDF Västra Innerstaden.  

Källa: Malmö stad