Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU:s arbetstidsregler ska gälla även för yrkesförare med eget företag

Foto: Wikimedia

Egenföretagande buss- och lastbilsförare ska lyda under samma regler som anställda förare. Det anser Europaparlamentet som på onsdagen gick samma linje som utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

Det var med knapp majoritet som parlamentet röstade ner förslaget att yrkesförare som är egenföretagare ska vara fortsatt undantagna från 2002 års arbetstidsdirektiv för vägtransportområdet.

Med 368 röster för, 301 mot och åtta nedlagda röster, gick parlamentet på samma linje som utskottet för sysselsättning och sociala frågor och röstade ned EU-kommissionens förslag som hade gjort det tillfälliga undantaget för egenföretagare permanent. Utskottet gick emot förslaget med hänvisning till hälsoaspekten, trafiksäkerheten och behovet av rättvis konkurrens.

Eftersom kommissionen hade lovat att ”överväga alla tänkbara alternativ, inklusive att dra tillbaka förslaget”, befäste parlamentet sin position tills själva lagförslaget med 383 röster för, 263 emot och 23 nedlagda röster.

Oenighet mellan grupperna
Detta gick helt emot både parlamentets föredragande i frågan, slovakiska ledamoten Edit Bauer (EPP) och en majoritet av ledamöterna i de tre partigrupperna ALDE, EPP och ECR. De stödde kommissionens förslag att man måste ta itu med problemet med ”falska egenföretagare” separat – det vill säga, egenföretagare som i praktiken inte är fria att jobba för fler än en arbetsgivare – istället för att tinga alla lastbilsförare att lyda under samma regler.

De argumenterade att egenföretagare redan omfattas av förordning 561/2006 när det gäller körtider och viloperioder samt att företagare i andra sektorer ”inte omfattas av några begränsningar av arbetstiden”.

Egenföretagande buss- och lastbilsförare har tillfälligt undantagits från befintliga EU-regler om arbetstid. kommissionen hade deadline den 23 mars 2009 att lägga fram ett förslag att undanta dem permanent. Efter det skulle egenföretagarna ha lytt under samma regler som alla andra yrkeschaufförer. Men i oktober 2008 kom kommissionen med ett förslag om att göra undantagstillståndet för egenföretagare permanent.

Det existerande direktivet täcker inte bara kör- och viloperioder, utan även andra aspekter av arbetstid som lastning och lossning, assistens till passagerare, städning, underhåll och polis- och tullformalia. Enligt nuvarande EU-lag får lastbilsförare arbeta max 48 arbetstimmar på en vecka. I enskilda fall kan upp till 60 timmar i veckan tillåtas, men bara om snitt-tiden inte blir mer än 48 timmar i veckan utslaget över en fyramånadersperiod.

Vad händer nu?
I och med att kommissionens förslag röstades ned är det fortfarande direktiv 2002/15/CE som gäller. Enligt det förslaget omfattas även egenföretagande buss- och långtradarchaufförer av i samma regelverk som anställda förare.

Källa: Volvo