Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Ekonomi”

Mars: Fortsatt ökad aktivitet bland spararna

Aktiviteten på Nordnets marknader har fortsatt öka under mars. Totalt gjordes knappt 1,5 miljoner avslut i mars, vilket är en ökning med 13,4 procent jämfört…

Avtal om lokal lönebildning klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i IT-branschen. Avtalet som löper över två år bygger på en löneutveckling utifrån det…

24 ungdomar tar entreprenörskap till Växjös gator

I år har över 150 unga driftiga entreprenörer kämpat om en plats i talangjakten som kommer att sätta deras kreativitet och företagsförmåga på prov. Entreprenörsjakten…

Lägst pensionsavgångar i Stockholms län

Var femte anställd år 2007 var 55 år eller äldre. Dessa kan väntas gå i pension inom en tioårsperiod. Andelen äldre varierade mellan länen från…

Statens sparande kraftigt negativt

Statens finansiella sparande var minus 54 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009 enligt finansräkenskaperna. Det var det lägsta sparandet i staten för ett enskilt kvartal…

Företagens användning av derivat fortsätter att minska

De icke-finansiella företagens användning av derivat, som ökade under finanskrisen, minskade under fjärde kvartalet 2009 till en lägre nivå än motsvarande kvartal året innan. Företagens…

Nedgången i antal sysselsatta har stannat av

I februari var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Antalet arbetslösa…

Skatteverkets ekonomi i dåligt skick

Skatteverkets ekonomi är i så dåligt skick att myndigheten tvingats skicka in en handlingsplan till finansdepartementet för hur läget ska förbättras I handlingsplanen står att…

SWECO ANLITAS NÄR SLUSSEN BYGGS OM

När Slussen byggs om behövs nya system för att förse området med vatten, avlopp, energi och ventilation. Uppdraget att se över och planera för all…