Vägpaketet i mål

En historisk dag. Nu har det satts stopp för den vilda västern som präglat lastbilstrafiken. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på våra vägar med schyssta villkor även i transportsektorn. Trepartsförhandlingen med Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har kommit till vägs ände, konstaterar Johan Danielsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentets transportutskott. […]

Europaparlamentet utropar klimatnödläge

EU-kommissionen måste garantera att alla lagförslag överensstämmer med 1,5-gradersmålet EU bör minska utsläppen med 55 procent senast 2030 för att kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050 Minska utsläppen från sjöfarten och flygtrafiken EU bör åta sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050 i samband med FN:s nästa klimatkonferens i december. På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution i […]

Nordiska hamnar i samarbete kring FN:s hållbarhetsmål

Stockholms Hamnar har tillsammans med nio andra hamnar i Norden skrivit under en deklaration för att samarbeta kring miljöutmaningar relaterade till FN:s globala hållbarhetsmål. Hamnar är viktiga noder för transport av människor och varor och har en avgörande roll för global handel och för världsekonomin. De har därmed också en viktig roll när det gäller […]

London fortsatt i topp bland utlandsstuderande

Antalet studerande i utlandet fortsätter att minska. Under förra läsåret studerade 25 800 personer utomlands med studiemedel. Flest utlandsstuderande finns i USA och den mest populära studieorten är London. Antalet studerande i utlandet har gått ner med cirka 3 000 personer de tre senaste läsåren. Knappt hälften av de studerande studerar inom EU. – En […]

Internet fyller 50 år

Det börjar med ett L och ett O. Egentligen ska datorn på universitetet UCLA skicka kommandot LOGIN, men mottagardatorn kraschar redan efter två bokstäver. Trots nederlaget är datumet 29 oktober 1969 historiskt. Datorer har börjat prata med varandra och embryot till internet är fött. Nu på tisdag 29 oktober fyller internet 50 år. För de […]

SAS skriver avtal med Forsvaret i Norge

SAS har vunnit ett avtal med det norska försvaret till ett totalvärde om cirka 1 miljard norska kronor fördelat på fyra år. Avtalet med det norska försvaret är ett av de största som flygbolagen konkurrerar om i Norge och SAS presterade bäst på alla tilldelningskriterierna. Kontraktet med Forsvaret i Norge omfattar cirka 350 000 flygresor […]

Megastäder orsakar skövlad regnskog

Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. De massiva städerna som nu i expressfart växer upp I Asien och i Afrika växer över planetens bördigaste jordbruksmark i en skala som får återverkningar på vår gemensamma förmåga att producera mat i framtiden. Städerna […]

Fynd på Gribshunden kan vara dansk öl från medeltiden

Efter två av totalt tre veckors grävningar på skeppet Gribshunden (1495) på bottnen utanför Ronneby i Blekinge har forskarna hittat en rad fynd som fascinerar, förbryllar och roar. Bland annat har fler detaljer av skeppskonstruktionen framkommit, men också mynt, djurben, delar av verktyg och en liten ring, med en märklig och svårtydbar inskription. Men kanske […]

Miljöförstöringen i Kina börjar minska

Under decennier har miljöförstöringen i Kina ökat i takt med den ekonomiska tillväxten. Men den kopplingen har brutits de senaste åren enligt en ny internationell forskningsstudie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advanced. Bakom studien står en internationell forskningsgrupp från fem länder där en av deltagarna är Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid […]