Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett steg närmare en urvattnad lag om restaurering av natur

Sent på torsdagskvällen avslutades intensiva förhandlingar mellan EU-parlamentet, kommissionen och rådet om restaureringsförordningen. Trots initierade försök från bland annat svenska EU-parlamentariker att undanta skogs- och jordbrukslandskap ingår nu åter alla ekosystem som ursprungligen omfattades av lagen, men parlamentet har urvattnat artiklarna jämfört med kommissionens förslag och rådets ståndpunkt. De många undantagen och den överdrivna flexibiliteten riskerar att göra lagen tandlös. Den är nu långt ifrån vad vetenskapen slagit fast är nödvändigt för att hantera klimat- och biodiversitetskriserna.

Viktiga konstateranden:

  • Landbaserad återställning har inte begränsats enbart till Natura 2000-områden, men betydande kryphål har lagts till vilket kan minska den totala ytan som ska återställas.
  • Kravet på att förhindra försämring har undergrävts allvarligt, vilket gör det svårt att genomföra.
  • Krav på att lagen ska omfatta jordbruksmark samt återställande av torvmarker har återinförts, men till ett högt pris i form av bland annat möjligheten att pausa genomförandet av lagstiftningen i ”nödfall”.

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig, BirdLife Sverige:

”Vi måste inse att mänsklighetens framtid bygger på att vi NU börjar återställa de ekosystem som vi är helt beroende av för livsmedelsförsörjning, hälsa, ekonomisk tillväxt etc. Hur medlemsstaterna i slutändan implementerar lagstiftningen blir en ödesfråga för kommande generationer. Magkänslan säger att våra politiker inte kommer att ta det ansvar som väljarna gett dem, och att vi därmed tillåter såväl klimatförändringar som utrotning av biologisk mångfald drabba mänskligheten allt hårdare. Vi går därmed miste om vår bästa chans till ett framtida hållbart och stabilt samhälle.”

Lagen, som från början var utformad för att restaurera minst 20 % av EU:s natur på land, i floder och hav senast 2030, blev måltavlan för en aggressiv desinformations- och skrämselkampanj ledd av Manfred Webers EPP-grupp i EU-parlamentet, med syftet att förhindra lagen helt och hållet.

BirdLife Sverige har, tillsammans med många andra europeiska naturvårdsorganisationer, varit en stark röst för en inflytelserik lag om återställning av natur. Den gemensamma insatsen har fått stöd av över en miljon medborgare, företag, vetenskapsmän och många andra intressenter [1].

Nuvarande version av förordningen måste härnäst godkännas av medlemsstaterna och genomgå en avgörande omröstning i EU-parlamentets miljöutskott. Om detta sker framgångsrikt återstår en sista formell omröstning i parlamentet (troligen i december 2023).

Noter:

[1] Lagen om naturåterställning har fått stöd från EU:s medlemsstater, vindkrafts- och solenergisektorn, vetenskapsmän, det progressiva jordbrukssamhället, europeiska jägare, finansinstitutioner, europeiska borgmästare, ett ökande antal företag och affärsförbund samt europeiska ungdomar. Nästan 1 200 000 underskrifter och meddelanden för en ambitiös lag om naturåterställning har samlats in genom olika kampanjer under hashtaggen #RestoreNature

[2] För mer information om lagen om naturåterställning, besök gärna  hemsidan

Källa: BirdLife Sverige

Bild: Wild Wonders of Europe. Foto: Diego Lopez / WWF