javplatform

Minskad arbetslöshet tolv månader i sträck

Inlagd av on okt 12th, 2018 Sparad i Ekonomi. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Arbetslösheten fortsätter att gå ned, för tolfte månaden i rad. I september var 343 000 personer inskrivna som arbetslösa, 17 000 färre än för ett år sedan.

Arbetsförmedlingens statistik för september visar en fortsatt stark arbetsmarknad, med en bred nedgång av arbetslösheten i flera grupper av arbetssökande. I september var arbetslöshetsnivån i landet 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent samma månad förra året.

Arbetslösheten minskar hos både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda samt för personer med olika utbildningsnivåer. Dessutom fortsätter arbetslösheten att falla bland ungdomar. Under hösten har även långtidsarbetslösheten gått ned.

– Vi har under en lång tid sett en mycket stark arbetsmarknad.  Det leder till att allt färre personer anmäler sig som arbetssökande och att många arbetslösa får jobb. Den starka efterfrågan på arbetskraft gynnar även personer som står längre från arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Det är dock fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan den som har, eller saknar, gymnasiekompetens. Det är också fortsatt svårare på arbetsmarknaden för utrikes födda jämfört med inrikes födda.

– Många som kommit till Sverige på senare tid och är inskrivna på Arbetsförmedlingen är unga, därför är det viktigt att motivera till utbildning. Vi behöver också fortsatt aktivt arbeta med andra insatser som leder till arbete, till exempel subventionerade anställningar, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i september 2018.

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2017.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 342 750 personer (359 263) varav 48 960 inom etablering (59 201).
  • 9,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4).* Sammanlagt 48 612 ungdomar (55 008) varav 8 215 inom etablering (11 064).
  • 188 421 personer var öppet arbetslösa (194 311).
  • 154 329 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 952).
  • 25 812 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 201).
  • 33 659 personer fick arbete (37 803) varav 934 inom etablering (1 892).
  • 2 836 personer varslades om uppsägning (2 547).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2018.

Verksamhetsstatistiken för oktober publiceras den 13 november kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhöinte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Källa: Arbetsförmedlingen

Kommentarer är avstängda