Svår försäkringssits för utlandsresenärer med psykisk ohälsa

Kvinna på gata i storstad. Foto: If
Foto: If

Varje år tvingas hundratals svenskar med psykiska problem söka hjälp i utlandet på grund av att deras sjukdomstillstånd förvärrats under semestern. Hemförsäkringens reseskydd täcker kostnader för sjukdom uppkommen på resa – men inte om det handlar om en sjukdom man har före avresan. För den som är diagnosticerad med psykiska besvär och behöver vård i utlandet kan det göra läget besvärligt.

”Det är extremt viktigt att man i dessa fall har en dialog med sitt försäkringsbolag innan man reser iväg”, konstaterar Ifs reseförsäkringsexpert Jenny Rudslätt.

För de flesta innebär sommarsemestern avkoppling och en möjlighet att komma ner i varv. Men utlandsvistelser kan också stundvis vara påfrestande med starka intryck, miljöer man inte är van vid, och med långt avstånd till det nätverk av personer man vanligtvis har kring sig. I synnerhet för personer med historik av psykisk ohälsa, där utlandsvistelser i vissa fall kan trigga symptom.

SOS International, en assistansorganisation som hjälper skadade svenskar utomlands för de nordiska försäkringsbolagens räkning, har årligen kontakt med ungefär 200 svenskar som på grund av psykiska besvär behöver hjälp med vård i utlandet. Av dessa är det för ungefär 50 om året så illa att de behöver hemtransport med läkareskort från sina resedestinationer. UD och svenska ambassader runt om i världen talar å sin sida om en ”tydlig ökning” av fall involverande svenskar med psykiska åkommor som nödställds utomlands de senaste åren.

Viktig dialog med försäkringsbolaget

För alla som reser i utlandet är det viktigt att säkerställa att man har en reseförsäkring – som hjälper till med kostnader om du blir akut sjuk, skadad, besluten eller utsatt för någonting på en semester upp till 45 dagar, och som ingår i alla hemförsäkringar.

Men för den som har en diagnos eller en dokumenterad sjukdomshistorik kopplad till psykisk ohälsa kan situationen i vissa fall visa sig knepig, då försäkringen inte lämnar ersättning för problem som redan föreligger när man ger sig av.

– Som med alla försäkringar måste skadan vara plötslig, oförutsedd och akut för att man ska ha rätt till ersättning. Om det man råkar ut för i utlandet är att betrakta som en försämring av ett befintligt tillstånd – och att man hade kunnat förutse det mot bakgrund av en känd sjukdomsbild – är det inte troligt att man får hjälp från försäkringen, säger Jenny Rudslätt, reseförsäkringsexpert på If.

Vad som betraktas som någonting förväntat inom ett fastslaget hälsotillstånd eller inte är svårt att sia om i generella ordalag, och bedöms av behandlande läkare. Rådet är att helt enkelt kontakta sitt försäkringsbolag på förhand:

– Därför är det extremt viktigt att ha en dialog med sitt försäkringsbolag på förhand om man har den här typen av problem, så att man vet vad som gäller och kan bedöma riskerna själv, fortsätter Jenny Rudslätt.

Normalt sett krävs också – för att försäkringen ska gälla – att du inte ska ha haft samma eller liknande symptom som dem du drabbats av på resan, inom en viss bestämd tid före avresedatum. Hos If är den tiden 3 månader.

SOS Internationals råd till personer med psykiska besvär som ska resa på semester utomlands:

  • Tala med din läkare. Är du tillräckligt stabil för att åka iväg? Har du förändrat din medicinering på sista tiden?
  • Kontrollera din reseförsäkring. Vad står det om försäkringsskydd då du har en diagnos? Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller i ditt fall.
  • Läs på om destinationen: Kommer där vara väldigt varmt? Kommer det att vara trängsel, oljud eller andra omständigheter som kan påverka? Och hur ser vårdläget ut?
  • Kom på förhand överens med din läkare om att du kan ringa om du blir sämre under tiden.
  • Förbered dig på vad du ska göra om ditt tillstånd förvärras: Kom överens med din läkare om hur mycket extra medicin du behöver ta.
  • Ta med både läkemedelsintyg (Schengenintyg) och en lapp där du upplyser om din sjukdom: diagnos, medicin, behandling o.s.v. Gärna på engelska.
  • Stäm av förväntningarna med dig själv: Resor innebär ofta förseningar, förhinder, oförutsedda händelser och stress. Allt detta är påfrestningar som kan förvärra psykiska besvär.
  • Undvik alkohol och droger.
  • Res helst tillsammans med andra.
  • Ha telefonnumret till SOS Internationals larmcentral och eventuellt till din egen läkare redo. Om du är If-kund kan du också ladda ned SOS Internationals app HelpMe, där du kan chatta eller videosamtala med en läkare online.

Källa: If