Negativt elpris för första gången i Sverige

Elpriset var i natt för första gången negativt i Sverige. Orsaken var stormen Ciara som gjorde att vindkraften gick på högvarv.

Mellan kl 00:00-04:00 den 10/2 var elpriset för första gången någonsin negativt i Sverige. Som lägst nådde elpriset -0,2 öre/kWh. De negativa elpriserna gällde för samtliga elområden i Sverige.

– Det negativa elpriset beror till stor del på stormen Ciara, som har fått vindkraften att gå på högvarv. Andra bidragande orsaker är det ovanligt milda vädret för årstiden och det blöta vädret som ger god tillgång i vattenmagasinen, säger Björn Björnson, elexpert på GodEl.

Att elpriset är negativt innebär att alla elanvändare med rörligt pris fick tillbaka pengar för elförbrukning under de timmarna. Motsatt innebär de negativa priserna att elproducenter fick betala för att bli av med elen.

– De flesta vindkraftsproducenter klarar sig dock undan rena förluster eftersom de får extra intäkter från elcertifikatssystemet, säger Björn Björnson.

Priserna är hämtade från elbörsen Nord Pool.

Källa: God El