Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater till Sverige. Krav på att visa upp negativt testsvar för pågående covid-19-infektion gäller från och med den 6 februari vid inresa från dessa länder, med vissa undantag. Det befintliga inreseförbud som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Danmark, Norge och Storbritannien till Sverige gäller fortfarande och har också skärpts med krav på negativt covid-19-test för de grupper som är undantagna från inreseförbudet samt förlängts. Inreseförbuden gäller till och med den 31 mars 2021 eller till dess att annat meddelas. Skälet till beslutet om inreseförbud från dessa länder är att hindra att en ny variant av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Källa: Justitiedepartementet