Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Statsminister Stefan Löfven på virtuellt besök i Singapore

Måndag den 29 mars genomför statsminister Stefan Löfven ett virtuellt besök i Singapore.

Besöket innefattar överläggningar med Singapores premiärminister Lee Hsien Loong, ett evenemang för att främja utländska hållbara investeringar i Sverige och ett möte med svenska världsledande företag i Singapore och Sydostasien.

Syftet är bland annat att stärka det bilaterala handels- och investeringsutbytet mellan Sverige och Singapore, som ett led i att bygga mer hållbara och motståndskraftiga samhällen efter pandemin. Samarbetsområden som smarta städer, 5G, tekniska lösningar för finansiella tjänster, framtidens hälso- och sjukvård och artificiell intelligens kommer bland annat vara i fokus.

– Jag ser fram emot mitt virtuella besök i Singapore och samtalen med premiärminister Lee, de världsledande företagen på plats och olika investerare. En viktig del i att bygga hållbara och motståndskraftiga samhällen efter pandemin, är att stärka det gröna handels- och investeringsutbytet. Där har Sverige och Singapore starka gemensamma intressen, säger statsminister Stefan Löfven.

Singapore är en viktig finansiell och kommersiell hub i Sydostasien. I dagsläget finns drygt 200 svenska företag i landet. Utöver det nära samarbetet inom industri och handel har Singapores betydelse som investerare i Sverige ökat under de senaste åren, i såväl företag som via fonder. Utbytet har stor betydelse för jobb, företag och tillväxt i Sverige, som exempelvis 5G-kontrakt för Ericsson och köp av bussar och transportfordon från Volvo och Scania.

Den regionala utvecklingen, inklusive den mycket oroande situationen i Myanmar, demokratifrågor, det gemensamma stödet för frihandel och multilateralism – inklusive inom ramen för samarbetet mellan EU och den regionala organisationen ASEAN – kommer även att diskuteras.

Källa: Regeringskansliet

Foto: Dietmar Rabich