Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Norge använder SIM-kort för att spåra folkrörelserna i coronaspåren

Den 18 januari blev det obligatoriskt med ett coronatest vid gränsövergången till Norge. Men innan föreläggandet trädde i kraft så var många av dem som hade lämnat landet vid jul tillbaka. Det visar siffror från Telenor som tagits ut för NRK.

Totalt 17 480 personer från både Polen och Litauen coronatestades i Norge under vecka 1 och 2. Samtidigt registrerades nästan 31 600 fler SIM-kort från dessa länder i Norge enligt Telenors rapport åt FHI. Organisationen pekar på rädsla och dålig information för migrerande arbetstagare.

Under vecka 1 och 2 var alla som kom till Norge från de röda länderna skyldiga att göra ett coronatest inom 24 timmar efter ankomst. Det är dock tydligt att inte alla testades under dessa veckorna. NRK har valt att titta närmare på just Polen och Litauen, eftersom dessa är de två länderna där de flesta reser till Norge för att arbeta. Sverige är det land med ligger på tredje plats när det kommer till flest arbetare i Norge. Antalet svenska SIM-kort i Norge var nästan oförändrat fram till december och januari.

–       Det är otroligt smart att ta hjälp av SIM-kort för att spåra folkrörelser i corona-spåren eftersom alla numera har en mobiltelefon. Det gör att man på ett helt annat sätt kan undersöka de inresande i landet. Visserligen är siffrorna inte 100 % pålitliga då det kan röra sig om inresande med norska SIM-kort, men det ger en bra överblick, säger pressansvarig på Simkort.com.

Det är alltså tydligt att mellan den 28 december till den 15 januari ökade antalet SIM-kort från Polen och Litauen med hela 46 000 personer. Dessa siffror visar att mer än hälften av den utländska arbetskraften åkte hem vid jul. 80 procent av dem hade redan återvänt till Norge den 15 januari. Siffrorna betonar därmed att Norges införande av obligatorisk testning vid gränsen den 18 januari var alldeles för sent.

Källa: Simkort.com