Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ukraina: EU enas om ett åttonde sanktionspaket mot Ryssland

Kommissionen välkomnar rådets antagande av ett åttonde paket med kännbara sanktioner mot Ryssland för dess aggression mot Ukraina. Detta paket är ett svar på Rysslands fortsatta upptrappning och olagliga krig mot Ukraina, bland annat genom att olagligt annektera ukrainskt territorium baserat på skenbara ”folkomröstningar”, ytterligare mobilisering av trupper och öppna kärnvapenhot.

Genom detta sanktionspaket inför EU nya importförbud till ett värde av 7 miljarder euro för att begränsa Rysslands inkomster samt exportrestriktioner, vilket ytterligare kommer att beröva Kremls militärindustriella komplex viktiga komponenter och tekniker, samt Rysslands ekonomi från europeiska tjänster och expertis. Sanktionerna berövar också den ryska armén och dess leverantörer ytterligare specifika varor och utrustning som behövs för att driva landets krig på ukrainskt territorium. Paketet lägger också grunden för det rättsliga regelverk som krävs för att genomföra G7:s planerade oljepristak.

Mer specifikt innehåller detta paket följande:

Fler namn på sanktionsförteckningen

Ytterligare personer och enheter har förts upp på sanktionsförteckningen. Sanktionerna riktar sig mot dem som är inblandade i Rysslands ockupation, olagliga annektering och skenbara ”folkomröstningar” i de ockuperade ukrainska territorierna/länen i Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja. Sanktionerna omfattar också personer och enheter som arbetar inom försvarssektorn, såsom högt uppsatta och militära tjänstemän, samt företag som stöder de ryska väpnade styrkorna. EU fortsätter också att rikta in sig på aktörer som sprider desinformation om kriget.

EU:s restriktiva åtgärd riktar sig mot viktiga beslutsfattare, oligarker, högre militära tjänstemän och propagandister, som är ansvariga för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

Utvidgning av restriktionerna till att omfatta länen Cherson och Zaporizjzja

Det geografiska tillämpningsområdet för de restriktiva åtgärderna som svar på erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrandet av ryska väpnade styrkor in i dessa områden har utvidgats till att omfatta alla icke-regeringskontrollerade områden i Ukraina i länen Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson.

Nya exportrestriktioner

Ytterligare exportrestriktioner har införts som syftar till att minska Rysslands tillgång till militära, industriella och tekniska produkter samt landets förmåga att utveckla sin försvars- och säkerhetssektor.

Detta inbegriper förbud mot export av kol, inklusive kokskol (som används i ryska industrianläggningar), särskilda elektroniska komponenter (som finns i ryska vapen), tekniska produkter som används inom luftfartssektorn, samt vissa kemikalier.

Ett förbud mot export av handeldvapen och andra varor enligt förordningen mot tortyr har lagts till.

Nya importrestriktioner

Man har enats om ytterligare importrestriktioner till ett värde av nästan 7 miljarder euro.

Det omfattar till exempel ett förbud mot import av ryska färdiga och halvfärdiga stålprodukter (som omfattas av en övergångsperiod för vissa halvfabrikat), maskiner och apparater, plast, fordon, textilier, skodon, läder, keramik, vissa kemiska produkter och andra smycken än guld.

Genomförande av G7-ländernas oljepristak

Dagens paket markerar början på genomförandet inom EU av G7-överenskommelsen om rysk oljeexport. Även om EU:s förbud mot import av rysk råolja som transporteras sjövägen till fullo kvarstår, skulle pristaket, när det väl har genomförts, göra det möjligt för europeiska aktörer att genomföra och stödja transport av rysk olja till tredjeländer, förutsatt att priset på oljan ligger under ett på förhand fastställt ”tak”. Detta kommer att bidra till att ytterligare minska Rysslands inkomster, samtidigt som de globala energimarknaderna hålls stabila genom fortsatta leveranser. Det kommer således också att bidra till att hantera inflationen och hålla energikostnaderna stabila i en tid då höga kostnader – särskilt höga bränslepriser – är ett stort problem för alla européer.

Denna åtgärd samordnas nära med G7-partnerna. Den skulle, efter ytterligare ett beslut av rådet, träda i kraft efter den 5 december 2022 för råolja och den 5 februari 2023 för raffinerade oljeprodukter.

Restriktioner för statsägda företag

Dagens paket förbjuder EU-medborgare att inneha tjänster i vissa statligt ägda företags styrande organ.

Det förbjuder också alla transaktioner med det ryska skeppsregistret och lägger till det i förteckningen över statsägda företag som omfattas av ett transaktionsförbud.

Finansiella tjänster, it-konsulttjänster och andra företagstjänster

De befintliga förbuden mot kryptotillgångar har skärpts genom att alla plånböcker, konton eller förvaringstjänster för kryptotillgångar har förbjudits, oberoende av plånbokens belopp (tidigare tilläts upp till 10 000 euro).

Paketet utvidgar omfattningen av de tjänster som inte längre kan tillhandahållas Rysslands regering eller juridiska personer som är etablerade i Ryssland: dessa omfattar nu it-rådgivning, juridisk rådgivning, arkitektur- och ingenjörstjänster. Dessa är betydelsefulla eftersom de potentiellt kommer att försvaga Rysslands industriella kapacitet, eftersom landet i hög grad är beroende av import av dessa tjänster.

Förhindra att sanktioner kringgås

EU har infört ett nytt kriterium för uppförande på förteckningen, som kommer att göra det möjligt att införa sanktioner mot personer som underlättar överträdelser av förbudet mot kringgående av sanktioner.

Ytterligare information

EU:s sanktioner mot Ryssland har visat sig vara effektiva. De skadar Rysslands förmåga att tillverka nya vapen och reparera befintliga vapen, samt hindrar landets transport av material.

De geopolitiska, ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands fortsatta aggression är tydliga, eftersom kriget har stört de globala råvarumarknaderna, särskilt för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter och energi. EU fortsätter att se till att dess sanktioner inte påverkar exporten av energi och jordbruksbaserade livsmedel från Ryssland till tredjeländer.

Som EU-fördragens väktare övervakar Europeiska kommissionen verkställandet av EU-sanktionerna i hela EU.

EU står enat i sin solidaritet med Ukraina och fortsätter att stödja Ukraina och dess folk tillsammans med sina internationella partner, också vad gäller ytterligare politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd.

Källa: Europeiska kommissionen
Foto: Dietmar Rabich