Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Afghanistan: Läkare Utan Gränser fördömer förbudet mot kvinnors rätt att arbeta i ideella organisationer

Läkare Utan Gränser fördömer förbudet som utfärdats av talibanerna (Islamiska emiratet Afghanistan) för att frånta landets kvinnliga invånare deras rättigheter att arbeta för ideella organisationer.

– Över 51 procent av vår personal med medicinska roller i Afghanistan är kvinnor. De ger vård till tusentals personer i landet varje dag. Vår verksamhet skulle inte fungera utan dem och detta nya direktiv är bara ett i raden av systematiska försök att radera kvinnors närvaro i det offentliga rummet, säger Filipe Ribeiro, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Afghanistan.

Kvinnor roll avgörande
Afghanistan är till stor del beroende av humanitärt bistånd och lider av extremt utbredd fattigdom. Kvinnliga arbetstagare har en avgörande roll i att tillhandahålla hälso- och sjukvård och humanitär hjälp. Ingen organisation, oavsett storlek, kan bistå med hjälp till behövande i Afghanistan utan kvinnors medverkan.

Konsekvenserna av det senaste förbudet kommer att slå hårdast mot de patientgrupper som redan är mest sårbara, som kvinnor och barn.

I nuläget fortsätter Läkare Utan Gränsers kvinnliga personal att arbeta obehindrat på de sjukvårdsinrättningar som drivs av Läkare Utan Gränser och sjukvårdsmyndigheterna. Det måste också fortsätta så framöver.

– Över 90 procent av vår medicinska personal på mödravårdssjukhuset i Khost är kvinnor. De assisterar över 1 800 förlossningar varje månad. Om denna politik implementeras fullt ut kommer kvinnor att ställas inför ytterligare hinder att få tillgång till sjukvård innan, under och efter graviditeten, säger Filipe Ribeiro.

Förödande konsekvenser
Efter stängningen av landets gymnasieskolor i mars 2022 meddelade också Afghanistans ministerium för högre utbildning att man kommer att hindra kvinnor från att studera på privata och offentliga universitet. Detta kommer utan tvekan att ha förödande konsekvenser på längre sikt.

– Sjukvårdssystemet i Afghanistan är redan djupt sargat och vårdpersonalen kämpar för att tillgodose människors grundläggande behov. Om situationen är svår idag, vad kommer då att hända i framtiden om hälften av alla potentiella läkarstudenter inte tillåts studera, säger Filipe Ribeiro.

– På sjukhuset i Khost har vi redan svårt att tillsätta alla nödvändiga positioner, inklusive gynekologer som det råder extremt brist på i hela regionen. Vi behöver fler kvinnliga läkare, inte färre, säger Filipe Ribeiro.

Att utesluta kvinnor på det här sättet strider mot varje princip om humanitet och medicinsk etik som sjukvårdspersonal skriver under på. Grundläggande sjukvård ska vara tillgängliga för alla kön och måste därmed också tillhandahållas av alla kön. Därför kommer Läkare Utan Gränser fortsätta att hjälpa alla som behöver vård genom att behålla vår personalstyrka som den är.

Mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Afghanistan

Läkare Utan Gränser driver sju projekt i Helmand, Kunduz, Herat, Khost, Kabul, Kandahar och Bamiyan med särskilt fokus på specialistsjukvård. Mer än 1 700 läkare arbetar för organisationen i Afghanistan, varav 894 är kvinnor och 835 män. Under 2022 tog Läkare Utan Gränser emot över 250 000 patientbesök inom öppenvården och 42 000 för inneliggande vård. Våra team tog emot 71 000 patientbesök på akutmottagningar, utförde 11 000 kirurgiska ingrepp och assisterade vid 35 000 förlossningar. 5 000 barn skrevs in i undernäringsprogrammet, 7 000 barn fick inneliggande vård för undernäring, 9 500 patienter behandlades för mässling och22 000 patientbesök med fokus på läkemedelsresistent tuberkulos togs emot.

Källa: Läkare Utan Gränser

Bild: Mamma med sitt barn som får vård på neonatalavdelningen på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Khost, Afghanistan. Foto: Oriane Zerah