Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU-kommissionen föreslår att handelsfördelar för Ukraina ska förlängas med ett år

EU-kommissionen föreslog förra veckan en förlängning med ytterligare ett år av upphävandet av importtullar, kvoter och handelspolitiska skyddsåtgärder (dvs. autonoma handelsåtgärder) för ukrainsk export till EU. EU:s orubbliga stöd till den ukrainska ekonomin fortsätter alltså, och det bidrar till att lindra den svåra situation som ukrainska producenter och exportör hamnat i till följd av Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression.

Huvudsyftet med de autonoma handelsåtgärderna är att stödja Ukraina, men de tar också hänsyn till EU:s näringsliv. Mot bakgrund av att importen av vissa jordbruksprodukter från Ukraina till EU ökade avsevärt under 2022 omfattar de förlängda autonoma handelsåtgärderna en skyddsmekanism som ska skydda unionsmarknaden om det skulle behövas.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska nu ta ställning till förslaget för att säkerställa en sömlös övergång från det nuvarande systemet till de nya autonoma handelsåtgärderna.

Bakgrund

De autonoma handelsåtgärderna, som har varit i kraft sedan den 4 juni 2022, har haft en positiv inverkan på Ukrainas handel med EU. Tillsammans med solidaritetskorridorerna har de säkerställt att handelsflöden från Ukraina till EU har varit förvånansvärt stabila under 2022, trots de störningar som kriget medfört och tvärtemot den allmänna trenden där Ukrainas totala handel minskat dramatiskt.

De autonoma handelsåtgärderna är unilaterala och av tillfällig art och ökar omfattningen av liberaliseringen av tullar inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsområdet mellan EU och Ukraina, genom att upphäva alla utestående tullar och kvoter, samt antidumpningstullar och skyddsåtgärder som avser ukrainsk export i denna svåra stund för Ukraina.

Källa: Europeiska kommissionen
Foto: EmDee