Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En vandrade fotoutställning med bilder från hela länet

I november och december besöker Stockholms läns museum tre platser runt om i länet med fotoutställningen Ofiltrerat. Först ut är Roslagsmuseet i Norrtälje därefter Torekällberget i Södertälje och ValstaKonst i Valsta. Bilderna i utställningen kommer från länsmuseeet samling Samtidsbild och har skickats in av invånare från hela länet. Fotografierna ger en unik bild av människor vardagsliv och hur de ser på platsen de befinner sig på.

 

– Länsinvånarnas vardag blir vår gemensamma historia i Samtidsbild. Det är deras blickar som sparas i museets arkiv för framtiden. Vi vill visa upp detta unika kulturarv och inspirera till att fler bidrar med bilder så att deras samtid bevaras, säger Karolina Hedström, projektledare för utställningen på Stockholms läns museum.

På varje plats arrangeras förutom vernissage en programpunkt med platsen som tema. Roslagsmuseet, Torekällberget och ValstaKonst berättar om platsen och visar bilder och Stockholms läns museum berättar om samtidsdokumentation och insamling.

Vernissage och program

Roslagsmuseet

Den 7 november invigs fotoutställningen Ofiltrerat på Roslagsmuseet.
Kl 12.30 Invigningstal och visning av utställningen

Den 11 november i samband med Arkivens dag på Roslagsmuseet, Kl 12.00–14.30
Stockholms läns museum berättar om insamling av samtidsbilder från Norrtälje, luckor i arkiven och betydelsen för historieskrivningen. Personal från Roslagsmuseet berättar om platsens historia och visar äldre bilder från arkiven. Stockholms läns museum finns på plats för att prata om insamling med besökare och berätta om utställningen.

Torekällbergets museum

Vernissage 21 november kl 12.00 med invigningstal och visning av utställningen.

Den 25 november Kl 12.30 Stockholms läns museum berättar om insamling av samtidsbilder och Torekällbergets museum berättar om platsen historia. Kl 14.30 visning av utställningen.

ValstaKonst på Mötesplatsen i Valsta

Vernissage 29 november kl 12.00 med invigningstal och visning av utställningen

Den 2 december Kl 12.30 Stockholms läns museum berättar om insamling av samtidsbilder och ValstaKonst berättar om platsens historia. Kl 14.30 visning av utställningen.

Fotoutställningen Ofiltrerat besöker

Roslagsmuseet i Norrtälje 7–18 november
Torekällberget i Södertälje 21–27 november
ValstaKonst i Sigtuna 29 november–4 december

Samtidsbild

Samtidsbild är Stockholms läns museums plattform för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Arbetet har pågått sedan 2011 och nu finns över 10 000 bilder i samlingen. Det unika med plattformen är att användarnas fotografier publiceras direkt och därför ger en bild av vardagslivet i länet här och nu samtidigt som det kommer berätta om vår samtid i framtiden. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det livet och vardagen i länet. Fotograferna väljer själva vilka fotografier som ska vara del av museets samlingar genom att ladda upp dem på Samtidsbild.

Insamling och samtidsdokumentation är en viktig del av museets verksamhet. Utan samtidsinsamling och dokumentation skapar vi glapp i historieskrivningen som är svåra att rekonstruera i efterhand.

Källa: Stockholms läns museum

Bild: Krukväxt av Gunnar Ålfors är en av bilderna i fotoutställningen Ofiltrerat.